dánsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Vážený pane prezidente,
Kære Hr. Direktør,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Vážený pane,
Kære Hr.,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Vážená paní,
Kære Fru.,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Vážený pane / Vážená paní,
Kære Hr./Fru.,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dobrý den,
Kære Hr./Fru.,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Všem zainteresovaným stranám,
Til hvem det måtte vedkomme,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Vážený pane Smith,
Kære Hr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Kære Fru. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Vážená slečno Smithová,
Kære Frk. Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Kære Fr. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Milý Johne Smith,
Kære John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Milý Johne,
Kære John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Obracíme se na vás ohledně...
Vi skriver til dig angående...
Formální, jménem celé společnosti
Píšeme vám ve spojitosti s...
Vi skriver i anledning af...
Formální, jménem celé společnosti
V návaznosti na...
I fortsættelse af...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
V návaznosti na...
I henhold til...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Píši vám, abych vás informoval o...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Píši Vám jménem...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formální při psaní pro někoho jiného
Vaše společnost mi byla doporučena...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Vadilo by Vám, kdyby...
Ville du have noget imod hvis...
Formální žádost, předběžná
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Vil du være så venlig at...
Formální žádost, předběžná
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Formální žádost, předběžná
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formální žádost, zdvořilá
Máme zájem o získání/obdržení...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Formální žádost, zdvořilá
Musím vás požádat, zda...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formální žádost, zdvořilá
Mohl(a) byste doporučit...
Kan du anbefale...
Formální žádost, přímá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formální žádost, přímá
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Du anmodes til snarest at...
Formální žádost, velice přímá
Byli bychom vděční, kdyby...
Vi ville sætte pris på hvis...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formální konkrétní žádost, přímá
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formální dotaz, přímý
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Formální dotaz, přímý
Naším záměrem je, aby ...
Det er vores intention at...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Je nám líto vás informovat, že...
Vi må desværre meddele dig at...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Příloha je ve formátu...
Bilaget er i...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formální, zdvořilé
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formální, velmi zdvořilý
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formální, velmi zdvořilý
Děkuji Vám předem...
Tak på forhånd...
Formální, velmi zdvořilý
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formální, velmi zdvořilý
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formální, velmi zdvořilý
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formální, zdvořilý
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formální, zdvořilý
Těším se na možnou spolupráci.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formální, zdvořilý
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formální, zdvořilý
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formální, přímý
Pokud budete potřebovat více informací...
Hvis du behøver mere information...
Formální, přímý
Vážíme si vaší práce.
Vi sætter pris på din forretning.
Formální, přímý
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formální, velmi přímý
Těším se na Vaší odpověď.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Méně formální, zdvořilý
S pozdravem,
Med venlig hilsen
Formální, jméno příjemce neznámé
Se srdečným pozdravem,
Med venlig hilsen
Formální, velmi používané, příjemce známý
S úctou,
Med respekt,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Se srdečným pozdravem,
Med venlig hilsen
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
S pozdravem, / Zdravím,
Med venlig hilsen
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují