anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Vážený pane prezidente,
Dear Mr. President,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Vážený pane,
Dear Sir,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Vážená paní,
Dear Madam,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dobrý den,
Dear Sirs,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Milý Johne Smith,
Dear John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Milý Johne,
Dear John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Obracíme se na vás ohledně...
We are writing to you regarding…
Formální, jménem celé společnosti
Píšeme vám ve spojitosti s...
We are writing in connection with ...
Formální, jménem celé společnosti
V návaznosti na...
Further to…
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
V návaznosti na...
With reference to…
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Píši vám, abych vás informoval o...
I am writing to enquire about…
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Píši Vám jménem...
I am writing to you on behalf of...
Formální při psaní pro někoho jiného
Vaše společnost mi byla doporučena...
Your company was highly recommended by…
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Vadilo by Vám, kdyby...
Would you mind if…
Formální žádost, předběžná
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Would you be so kind as to…
Formální žádost, předběžná
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
I would be most obliged if…
Formální žádost, předběžná
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formální žádost, velmi zdvořilá
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
I would be grateful if you could...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Would you please send me…
Formální žádost, zdvořilá
Máme zájem o získání/obdržení...
We are interested in obtaining/receiving…
Formální žádost, zdvořilá
Musím vás požádat, zda...
I must ask you whether...
Formální žádost, zdvořilá
Mohl(a) byste doporučit...
Could you recommend…
Formální žádost, přímá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Would you please send me…
Formální žádost, přímá
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
You are urgently requested to…
Formální žádost, velice přímá
Byli bychom vděční, kdyby...
We would be grateful if…
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Jaký je váš aktuální ceník pro...
What is your current list price for…
Formální konkrétní žádost, přímá
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formální dotaz, přímý
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
We understand from your advertisment that you produce…
Formální dotaz, přímý
Naším záměrem je, aby ...
It is our intention to…
Formální prohlášení o záměru, přímé
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
We carefully considered your proposal and…
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Je nám líto vás informovat, že...
We are sorry to inform you that…
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Příloha je ve formátu...
The attachment is in...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formální, zdvořilé
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
For further information please consult our website at…
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formální, velmi zdvořilý
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formální, velmi zdvořilý
Děkuji Vám předem...
Thanking you in advance…
Formální, velmi zdvořilý
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formální, velmi zdvořilý
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formální, velmi zdvořilý
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Please reply as soon as possible because…
Formální, zdvořilý
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formální, zdvořilý
Těším se na možnou spolupráci.
I look forward to the possibility of working together.
Formální, zdvořilý
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Thank you for your help in this matter.
Formální, zdvořilý
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
I look forward to discussing this with you.
Formální, přímý
Pokud budete potřebovat více informací...
If you require more information ...
Formální, přímý
Vážíme si vaší práce.
We appreciate your business.
Formální, přímý
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formální, velmi přímý
Těším se na Vaší odpověď.
I look forward to hearing from you soon.
Méně formální, zdvořilý
S pozdravem,
Yours faithfully,
Formální, jméno příjemce neznámé
Se srdečným pozdravem,
Yours sincerely,
Formální, velmi používané, příjemce známý
S úctou,
Respectfully yours,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Se srdečným pozdravem,
Kind/Best regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
S pozdravem, / Zdravím,
Regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují