turecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Dear Mr. President,
Sayın Başkan,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Dear Sir,
Sayın yetkili,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
Sayın yetkili,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
Sayın yetkili,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
Sayın yetkililer,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
İlgili makama,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
Sayın Arzu Hanım,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
Sayın Ayşe Hanım,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
Sayın Fulya Hanım,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
Sayın Ahmet Türkal,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Dear John,
Sevgili Can,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
We are writing to you regarding…
... konuda size yazıyoruz.
Formální, jménem celé společnosti
We are writing in connection with ...
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Formální, jménem celé společnosti
Further to…
...'e istinaden
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
With reference to…
...'e atfen
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
I am writing to enquire about…
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
I am writing to you on behalf of...
... adına size yazıyorum.
Formální při psaní pro někoho jiného
Your company was highly recommended by…
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Would you mind if…
Rica etsem acaba ...
Formální žádost, předběžná
Would you be so kind as to…
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
Formální žádost, předběžná
I would be most obliged if…
Çok minnettar kalırdım eğer ...
Formální žádost, předběžná
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Formální žádost, velmi zdvořilá
I would be grateful if you could...
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Would you please send me…
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
Formální žádost, zdvořilá
We are interested in obtaining/receiving…
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
Formální žádost, zdvořilá
I must ask you whether...
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
Formální žádost, zdvořilá
Could you recommend…
...'ı tavsiye eder miydiniz?
Formální žádost, přímá
Would you please send me…
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Formální žádost, přímá
You are urgently requested to…
Acilen ... yapmanız rica olunur.
Formální žádost, velice přímá
We would be grateful if…
Çok memnun olurduk eğer ...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
What is your current list price for…
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Formální konkrétní žádost, přímá
We are interested in ... and we would like to know ...
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
Formální dotaz, přímý
We understand from your advertisment that you produce…
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Formální dotaz, přímý
It is our intention to…
Niyetimiz şu ki ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
We carefully considered your proposal and…
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
We are sorry to inform you that…
Üzgünüz ancak ...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
The attachment is in...
Ekler ... formatındadır.
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
Formální, zdvořilé
For further information please consult our website at…
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

If you need any additional assistance, please contact me.
Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
Formální, velmi zdvořilý
If we can be of any further assistance, please let us know.
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
Formální, velmi zdvořilý
Thanking you in advance…
Size şimdiden teşekkür ederek ...
Formální, velmi zdvořilý
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
Formální, velmi zdvořilý
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
Formální, velmi zdvořilý
Please reply as soon as possible because…
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
Formální, zdvořilý
If you require any further information, feel free to contact me.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
Formální, zdvořilý
I look forward to the possibility of working together.
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
Formální, zdvořilý
Thank you for your help in this matter.
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
Formální, zdvořilý
I look forward to discussing this with you.
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
Formální, přímý
If you require more information ...
Daha bilgi isterseniz ...
Formální, přímý
We appreciate your business.
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
Formální, přímý
Please contact me - my direct telephone number is…
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
Formální, velmi přímý
I look forward to hearing from you soon.
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
Méně formální, zdvořilý
Yours faithfully,
Saygılarımla,
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
Saygılarımızla,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
Saygılarımla,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Kind/Best regards,
En iyi / kibar dileklerimle,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Regards,
Saygılar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují