thajsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Dear Mr. President,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Dear Sir,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Dear John,
เรียน จอห์น
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
We are writing to you regarding…
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formální, jménem celé společnosti
We are writing in connection with ...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formální, jménem celé společnosti
Further to…
เนื่องมาจาก...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
With reference to…
เขียนอ้างอิงถึง...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
I am writing to enquire about…
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
I am writing to you on behalf of...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formální při psaní pro někoho jiného
Your company was highly recommended by…
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Would you mind if…
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Formální žádost, předběžná
Would you be so kind as to…
คุณจะช่วยกรุณา...
Formální žádost, předběžná
I would be most obliged if…
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Formální žádost, předběžná
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Formální žádost, velmi zdvořilá
I would be grateful if you could...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Would you please send me…
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formální žádost, zdvořilá
We are interested in obtaining/receiving…
เราสนใจที่จะรับ...
Formální žádost, zdvořilá
I must ask you whether...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formální žádost, zdvořilá
Could you recommend…
คุณช่วยแนะนำ...
Formální žádost, přímá
Would you please send me…
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formální žádost, přímá
You are urgently requested to…
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Formální žádost, velice přímá
We would be grateful if…
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
What is your current list price for…
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Formální konkrétní žádost, přímá
We are interested in ... and we would like to know ...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Formální dotaz, přímý
We understand from your advertisment that you produce…
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Formální dotaz, přímý
It is our intention to…
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
We carefully considered your proposal and…
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
We are sorry to inform you that…
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
The attachment is in...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formální, zdvořilé
For further information please consult our website at…
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

If you need any additional assistance, please contact me.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formální, velmi zdvořilý
If we can be of any further assistance, please let us know.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formální, velmi zdvořilý
Thanking you in advance…
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formální, velmi zdvořilý
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formální, velmi zdvořilý
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formální, velmi zdvořilý
Please reply as soon as possible because…
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formální, zdvořilý
If you require any further information, feel free to contact me.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formální, zdvořilý
I look forward to the possibility of working together.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formální, zdvořilý
Thank you for your help in this matter.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formální, zdvořilý
I look forward to discussing this with you.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formální, přímý
If you require more information ...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formální, přímý
We appreciate your business.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formální, přímý
Please contact me - my direct telephone number is…
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formální, velmi přímý
I look forward to hearing from you soon.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Méně formální, zdvořilý
Yours faithfully,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
ด้วยความจริงใจ
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Kind/Best regards,
ด้วยความเคารพ
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Regards,
ด้วยความเคารพ
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují