švédsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Dear Mr. President,
Bäste herr ordförande,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Dear Sir,
Bäste herrn,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
Bästa fru,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
Bästa herr/fru,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
Bästa herrar,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
Bäste herr Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
Bästa fröken Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
Bäste John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Dear John,
Bäste John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
We are writing to you regarding…
Vi skriver till dig angående ...
Formální, jménem celé společnosti
We are writing in connection with ...
Vi skriver i samband med ...
Formální, jménem celé společnosti
Further to…
Vidare till ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
With reference to…
Med hänvisning till ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
I am writing to enquire about…
Jag skriver för att fråga om ...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
I am writing to you on behalf of...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formální při psaní pro někoho jiného
Your company was highly recommended by…
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Would you mind if…
Vi är tacksamma om du ...
Formální žádost, předběžná
Would you be so kind as to…
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formální žádost, předběžná
I would be most obliged if…
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formální žádost, předběžná
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
I would be grateful if you could...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Would you please send me…
Kunde du skicka mig ...
Formální žádost, zdvořilá
We are interested in obtaining/receiving…
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formální žádost, zdvořilá
I must ask you whether...
Jag måste fråga dig om ...
Formální žádost, zdvořilá
Could you recommend…
Skulle du kunna rekommendera ...
Formální žádost, přímá
Would you please send me…
Skulle du kunna skicka mig ...
Formální žádost, přímá
You are urgently requested to…
Vi ber dig omgående att ...
Formální žádost, velice přímá
We would be grateful if…
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
What is your current list price for…
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formální konkrétní žádost, přímá
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formální dotaz, přímý
We understand from your advertisment that you produce…
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formální dotaz, přímý
It is our intention to…
Vi har för avsikt att ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
We carefully considered your proposal and…
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
We are sorry to inform you that…
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
The attachment is in...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formální, zdvořilé
For further information please consult our website at…
För mer information, se vår hemsida ...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

If you need any additional assistance, please contact me.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formální, velmi zdvořilý
If we can be of any further assistance, please let us know.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formální, velmi zdvořilý
Thanking you in advance…
Tack på förhand...
Formální, velmi zdvořilý
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formální, velmi zdvořilý
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formální, velmi zdvořilý
Please reply as soon as possible because…
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formální, zdvořilý
If you require any further information, feel free to contact me.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formální, zdvořilý
I look forward to the possibility of working together.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formální, zdvořilý
Thank you for your help in this matter.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formální, zdvořilý
I look forward to discussing this with you.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formální, přímý
If you require more information ...
Om du behöver mer information ...
Formální, přímý
We appreciate your business.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formální, přímý
Please contact me - my direct telephone number is…
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formální, velmi přímý
I look forward to hearing from you soon.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Méně formální, zdvořilý
Yours faithfully,
Med vänlig hälsning,
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
Med vänliga hälsningar,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
Med vänlig hälsning,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Kind/Best regards,
Vänliga hälsningar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Regards,
Hälsningar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují