španělsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Dear Mr. President,
Distinguido Sr. Presidente:
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Dear Sir,
Distinguido Señor:
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
Distinguida Señora:
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
Señores:
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
Apreciados Señores:
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
A quien pueda interesar
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
Apreciado Sra. Pérez:
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Dear John,
Querido Juan:
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
We are writing to you regarding…
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formální, jménem celé společnosti
We are writing in connection with ...
Le escribimos en referencia a...
Formální, jménem celé společnosti
Further to…
Con relación a...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
With reference to…
En referencia a...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
I am writing to enquire about…
Escribo para pedir información sobre...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
I am writing to you on behalf of...
Le escribo en nombre de...
Formální při psaní pro někoho jiného
Your company was highly recommended by…
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Would you mind if…
¿Sería posible...
Formální žádost, předběžná
Would you be so kind as to…
¿Tendría la amabilidad de...
Formální žádost, předběžná
I would be most obliged if…
Me complacería mucho si...
Formální žádost, předběžná
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formální žádost, velmi zdvořilá
I would be grateful if you could...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Would you please send me…
¿Podría enviarme...
Formální žádost, zdvořilá
We are interested in obtaining/receiving…
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formální žádost, zdvořilá
I must ask you whether...
Me atrevo a preguntarle si...
Formální žádost, zdvořilá
Could you recommend…
¿Podría recomendarme...
Formální žádost, přímá
Would you please send me…
¿Podría enviarme...
Formální žádost, přímá
You are urgently requested to…
Se le insta urgentemente a...
Formální žádost, velice přímá
We would be grateful if…
Estaríamos muy agradecidos si...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
What is your current list price for…
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Formální konkrétní žádost, přímá
We are interested in ... and we would like to know ...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formální dotaz, přímý
We understand from your advertisment that you produce…
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formální dotaz, přímý
It is our intention to…
Es nuestra intención...
Formální prohlášení o záměru, přímé
We carefully considered your proposal and…
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
We are sorry to inform you that…
Lamentamos informarle que...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
The attachment is in...
El archivo adjunto está en formato...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Formální, zdvořilé
For further information please consult our website at…
Para mayor información consulte nuestra página web:
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

If you need any additional assistance, please contact me.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formální, velmi zdvořilý
If we can be of any further assistance, please let us know.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formální, velmi zdvořilý
Thanking you in advance…
Le agradecemos de antemano...
Formální, velmi zdvořilý
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formální, velmi zdvořilý
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formální, velmi zdvořilý
Please reply as soon as possible because…
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formální, zdvořilý
If you require any further information, feel free to contact me.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formální, zdvořilý
I look forward to the possibility of working together.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formální, zdvořilý
Thank you for your help in this matter.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formální, zdvořilý
I look forward to discussing this with you.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formální, přímý
If you require more information ...
Si requiere más información...
Formální, přímý
We appreciate your business.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formální, přímý
Please contact me - my direct telephone number is…
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formální, velmi přímý
I look forward to hearing from you soon.
Espero tener noticias de usted pronto.
Méně formální, zdvořilý
Yours faithfully,
Se despide cordialmente,
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
Atentamente,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
Respetuosamente,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Kind/Best regards,
Saludos,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Regards,
Saludos,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují