rusky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Dear Mr. President,
Уважаемый г-н президент
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Dear Sir,
Уважаемый г-н ...
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
Уважаемая госпожа...
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
Уважаемые...
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
Уважаемые...
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
Уважаемые...
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
Уважаемый...
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Dear John,
Дорогой Иван!
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
We are writing to you regarding…
Пишем вам по поводу...
Formální, jménem celé společnosti
We are writing in connection with ...
Мы пишем в связи с ...
Formální, jménem celé společnosti
Further to…
Ввиду...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
With reference to…
В отношении...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
I am writing to enquire about…
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
I am writing to you on behalf of...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formální při psaní pro někoho jiného
Your company was highly recommended by…
Ваша компания была рекомендована...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Would you mind if…
Вы не против, если...
Formální žádost, předběžná
Would you be so kind as to…
Будьте любезны...
Formální žádost, předběžná
I would be most obliged if…
Буду очень благодарен, если...
Formální žádost, předběžná
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formální žádost, velmi zdvořilá
I would be grateful if you could...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Would you please send me…
Не могли бы вы прислать мне...
Formální žádost, zdvořilá
We are interested in obtaining/receiving…
Мы заинтересованы в получении...
Formální žádost, zdvořilá
I must ask you whether...
Вынужден (с)просить вас...
Formální žádost, zdvořilá
Could you recommend…
Не могли бы вы посоветовать...
Formální žádost, přímá
Would you please send me…
Пришлите пожалуйста...
Formální žádost, přímá
You are urgently requested to…
Вам необходимо срочно...
Formální žádost, velice přímá
We would be grateful if…
Мы были бы признательны, если..
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
What is your current list price for…
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formální konkrétní žádost, přímá
We are interested in ... and we would like to know ...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formální dotaz, přímý
We understand from your advertisment that you produce…
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formální dotaz, přímý
It is our intention to…
Нашим намерением является...
Formální prohlášení o záměru, přímé
We carefully considered your proposal and…
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
We are sorry to inform you that…
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
The attachment is in...
Прикрепленный файл в формате...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formální, zdvořilé
For further information please consult our website at…
Больше информации см. на сайте...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

If you need any additional assistance, please contact me.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formální, velmi zdvořilý
If we can be of any further assistance, please let us know.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formální, velmi zdvořilý
Thanking you in advance…
Заранее спасибо...
Formální, velmi zdvořilý
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formální, velmi zdvořilý
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formální, velmi zdvořilý
Please reply as soon as possible because…
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formální, zdvořilý
If you require any further information, feel free to contact me.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formální, zdvořilý
I look forward to the possibility of working together.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formální, zdvořilý
Thank you for your help in this matter.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formální, zdvořilý
I look forward to discussing this with you.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formální, přímý
If you require more information ...
Если вам необходимо больше информации...
Formální, přímý
We appreciate your business.
Мы ценим ваш вклад
Formální, přímý
Please contact me - my direct telephone number is…
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formální, velmi přímý
I look forward to hearing from you soon.
Надеюсь на скорый ответ
Méně formální, zdvořilý
Yours faithfully,
С уважением...
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
С уважением...
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
С уважением ваш...
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Kind/Best regards,
С уважением...
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Regards,
С уважением...
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují