rumunsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Dear Mr. President,
Stimate Domnule Preşedinte,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Dear Sir,
Stimate Domnule,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
Stimată Doamnă,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
Stimate Domnul/Doamnă,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
Stimaţi Domni,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
În atenţia cui este interesat,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
Stimate Domnule Popescu,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
Stimată Domnişoară Ionescu,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
Dragă Andreea Popescu,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Dear John,
Dragă Mihai,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
We are writing to you regarding…
Vă scriem cu privire la...
Formální, jménem celé společnosti
We are writing in connection with ...
Vă scriem în legătură cu...
Formální, jménem celé společnosti
Further to…
În legătură cu...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
With reference to…
Referitor la...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
I am writing to enquire about…
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
I am writing to you on behalf of...
Vă scriu în numele...
Formální při psaní pro někoho jiného
Your company was highly recommended by…
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Would you mind if…
V-ar deranja dacă...
Formální žádost, předběžná
Would you be so kind as to…
Aţi fi atât de amabil încât să...
Formální žádost, předběžná
I would be most obliged if…
V-aş fi profund îndatorat dacă...
Formální žádost, předběžná
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
Formální žádost, velmi zdvořilá
I would be grateful if you could...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Would you please send me…
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
Formální žádost, zdvořilá
We are interested in obtaining/receiving…
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
Formální žádost, zdvořilá
I must ask you whether...
Aş dori să ştiu dacă...
Formální žádost, zdvořilá
Could you recommend…
Îmi puteţi recomanda...
Formální žádost, přímá
Would you please send me…
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
Formální žádost, přímá
You are urgently requested to…
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Formální žádost, velice přímá
We would be grateful if…
V-am rămâne recunoscători dacă...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
What is your current list price for…
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
Formální konkrétní žádost, přímá
We are interested in ... and we would like to know ...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Formální dotaz, přímý
We understand from your advertisment that you produce…
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Formální dotaz, přímý
It is our intention to…
Intenţia noastră este să...
Formální prohlášení o záměru, přímé
We carefully considered your proposal and…
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
We are sorry to inform you that…
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
The attachment is in...
Ataşamentul este în formatul...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
Formální, zdvořilé
For further information please consult our website at…
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

If you need any additional assistance, please contact me.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formální, velmi zdvořilý
If we can be of any further assistance, please let us know.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formální, velmi zdvořilý
Thanking you in advance…
Vă mulţumesc anticipat...
Formální, velmi zdvořilý
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formální, velmi zdvořilý
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formální, velmi zdvořilý
Please reply as soon as possible because…
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formální, zdvořilý
If you require any further information, feel free to contact me.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formální, zdvořilý
I look forward to the possibility of working together.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formální, zdvořilý
Thank you for your help in this matter.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formální, zdvořilý
I look forward to discussing this with you.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formální, přímý
If you require more information ...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formální, přímý
We appreciate your business.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formální, přímý
Please contact me - my direct telephone number is…
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formální, velmi přímý
I look forward to hearing from you soon.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Méně formální, zdvořilý
Yours faithfully,
Cu stimă,
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
Cu sinceritate,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
Cu respect,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Kind/Best regards,
Toate cele bune,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Regards,
Cu bine,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují