portugalsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Dear Mr. President,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Dear Sir,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
A quem possa interessar,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Dear John,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
We are writing to you regarding…
Nós escrevemos a respeito de...
Formální, jménem celé společnosti
We are writing in connection with ...
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Formální, jménem celé společnosti
Further to…
A respeito de..
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
With reference to…
Com referência a...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
I am writing to enquire about…
Escrevo-lhe para saber sobre...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
I am writing to you on behalf of...
Escrevo-lhe em nome de...
Formální při psaní pro někoho jiného
Your company was highly recommended by…
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Would you mind if…
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formální žádost, předběžná
Would you be so kind as to…
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Formální žádost, předběžná
I would be most obliged if…
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formální žádost, předběžná
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formální žádost, velmi zdvořilá
I would be grateful if you could...
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Would you please send me…
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formální žádost, zdvořilá
We are interested in obtaining/receiving…
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formální žádost, zdvořilá
I must ask you whether...
Devo perguntar-lhe se...
Formální žádost, zdvořilá
Could you recommend…
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Formální žádost, přímá
Would you please send me…
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formální žádost, přímá
You are urgently requested to…
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formální žádost, velice přímá
We would be grateful if…
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
What is your current list price for…
Qual a lista atual de preços de...
Formální konkrétní žádost, přímá
We are interested in ... and we would like to know ...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formální dotaz, přímý
We understand from your advertisment that you produce…
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formální dotaz, přímý
It is our intention to…
É a nossa intenção...
Formální prohlášení o záměru, přímé
We carefully considered your proposal and…
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
We are sorry to inform you that…
Lamentamos informar que...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
The attachment is in...
O anexo está no formato...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Formální, zdvořilé
For further information please consult our website at…
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

If you need any additional assistance, please contact me.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formální, velmi zdvořilý
If we can be of any further assistance, please let us know.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formální, velmi zdvořilý
Thanking you in advance…
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Formální, velmi zdvořilý
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formální, velmi zdvořilý
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formální, velmi zdvořilý
Please reply as soon as possible because…
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formální, zdvořilý
If you require any further information, feel free to contact me.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formální, zdvořilý
I look forward to the possibility of working together.
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Formální, zdvořilý
Thank you for your help in this matter.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formální, zdvořilý
I look forward to discussing this with you.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formální, přímý
If you require more information ...
Caso precise de maiores informações...
Formální, přímý
We appreciate your business.
Nós prezamos o seu negócio.
Formální, přímý
Please contact me - my direct telephone number is…
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formální, velmi přímý
I look forward to hearing from you soon.
Espero ter notícias suas em breve.
Méně formální, zdvořilý
Yours faithfully,
Cordialmente,
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
Atenciosamente,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
Com elevada estima,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Kind/Best regards,
Lembranças,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Regards,
Abraços,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují