nizozemsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Dear Mr. President,
Geachte heer President
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Dear Sir,
Geachte heer
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
Beste meneer Jansen
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Dear John,
Beste Jan
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
We are writing to you regarding…
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formální, jménem celé společnosti
We are writing in connection with ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formální, jménem celé společnosti
Further to…
Met betrekking tot ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
With reference to…
Ten aanzien van ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
I am writing to enquire about…
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
I am writing to you on behalf of...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formální při psaní pro někoho jiného
Your company was highly recommended by…
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Would you mind if…
Zou u het erg vinden om ...
Formální žádost, předběžná
Would you be so kind as to…
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formální žádost, předběžná
I would be most obliged if…
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formální žádost, předběžná
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
I would be grateful if you could...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formální žádost, zdvořilá
We are interested in obtaining/receiving…
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formální žádost, zdvořilá
I must ask you whether...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formální žádost, zdvořilá
Could you recommend…
Kunt u ... aanbevelen ...
Formální žádost, přímá
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formální žádost, přímá
You are urgently requested to…
U wordt dringend verzocht ...
Formální žádost, velice přímá
We would be grateful if…
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
What is your current list price for…
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formální konkrétní žádost, přímá
We are interested in ... and we would like to know ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formální dotaz, přímý
We understand from your advertisment that you produce…
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formální dotaz, přímý
It is our intention to…
Het is ons oogmerk om ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
We carefully considered your proposal and…
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
We are sorry to inform you that…
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
The attachment is in...
De bijlage is in ... formaat.
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formální, zdvořilé
For further information please consult our website at…
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

If you need any additional assistance, please contact me.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formální, velmi zdvořilý
If we can be of any further assistance, please let us know.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formální, velmi zdvořilý
Thanking you in advance…
Bij voorbaat dank.
Formální, velmi zdvořilý
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formální, velmi zdvořilý
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formální, velmi zdvořilý
Please reply as soon as possible because…
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formální, zdvořilý
If you require any further information, feel free to contact me.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formální, zdvořilý
I look forward to the possibility of working together.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formální, zdvořilý
Thank you for your help in this matter.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formální, zdvořilý
I look forward to discussing this with you.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formální, přímý
If you require more information ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formální, přímý
We appreciate your business.
Wij waarderen u als klant.
Formální, přímý
Please contact me - my direct telephone number is…
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formální, velmi přímý
I look forward to hearing from you soon.
Ik hoor graag van u.
Méně formální, zdvořilý
Yours faithfully,
Met vriendelijke groet,
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
Met vriendelijke groet,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
Hoogachtend,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Kind/Best regards,
Met de beste groeten,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Regards,
Groeten,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují