maďarsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Dear Mr. President,
Tisztelt Elnök Úr!
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
Tisztelt Uraim!
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith úr!
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
Kedves Smith John!
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Dear John,
Kedves John!
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
We are writing to you regarding…
Azzal kapcsolatban írunk Önnek, hogy ...
Formální, jménem celé společnosti
We are writing in connection with ...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy ...
Formální, jménem celé společnosti
Further to…
Továbbá ....
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
With reference to…
A ... ajánlásával....
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
I am writing to enquire about…
Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy ...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
I am writing to you on behalf of...
X nevében írok Önnek ....
Formální při psaní pro někoho jiného
Your company was highly recommended by…
Az Önök vállalatát erősen ajánlották...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Would you mind if…
Nem bánná, ha ...
Formální žádost, předběžná
Would you be so kind as to…
Lenne olyan szíves, hogy...
Formální žádost, předběžná
I would be most obliged if…
Le lennék kötelezve, ha ...
Formální žádost, předběžná
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Rendkívül értékelnénk, amennyiben tudna részletesebb információt küldeni ... kapcsolatban.
Formální žádost, velmi zdvořilá
I would be grateful if you could...
Hálás lennék, ha ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Would you please send me…
Elküldené nekem...
Formální žádost, zdvořilá
We are interested in obtaining/receiving…
Érdeklődnénk a ... beszerzése felől.
Formální žádost, zdvořilá
I must ask you whether...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Formální žádost, zdvořilá
Could you recommend…
Tudna ajánlani...
Formální žádost, přímá
Would you please send me…
Elküldené nekem ...
Formální žádost, přímá
You are urgently requested to…
Sürgősen kérjük, hogy ...
Formální žádost, velice přímá
We would be grateful if…
Hálásak lennénk, ha ...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
What is your current list price for…
Mi a jelenlegi ára a ....
Formální konkrétní žádost, přímá
We are interested in ... and we would like to know ...
Érdeklődnénk, hogy... és tudni szeretnénk, hogy ...
Formální dotaz, přímý
We understand from your advertisment that you produce…
Ha jól értjük a hirdetésükből, akkor gyártanak ...
Formální dotaz, přímý
It is our intention to…
Az a szándékunk, hogy ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
We carefully considered your proposal and…
Alaposan átgondoltunk a javaslatát és ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
We are sorry to inform you that…
Sajnálattal értesítjük, hogy ...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
The attachment is in...
A csatolmány a ...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nem tudtam megnyitni a csatolmányát ma reggel. A vírusirtó programom vírust talált benne.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Elnézést kérek, hogy nem továbbítottam a levelét korábban, de egy gépelési hiba miatt "ismeretlen felhasználóként" vissza lett küldve
Formální, zdvořilé
For further information please consult our website at…
További információkért kérem keresse fel honlapunkat a ....
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

If you need any additional assistance, please contact me.
Amennyiben bármi további segítségre van szüksége, nyugodtan keressen.
Formální, velmi zdvořilý
If we can be of any further assistance, please let us know.
Amennyiben bármiben további segítségére lehetünk, nyugodtan keressen minket.
Formální, velmi zdvořilý
Thanking you in advance…
Előre is köszönöm...
Formální, velmi zdvořilý
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formální, velmi zdvořilý
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Én lennék a leghálásabb, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formální, velmi zdvořilý
Please reply as soon as possible because…
Kérem minél hamarabb válaszoljon, mivel...
Formální, zdvořilý
If you require any further information, feel free to contact me.
Ha további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formální, zdvořilý
I look forward to the possibility of working together.
Várom a lehetőséget, hogy együtt dolgozhassunk.
Formální, zdvořilý
Thank you for your help in this matter.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben.
Formální, zdvořilý
I look forward to discussing this with you.
Várom, hogy megbeszélhessük.
Formální, přímý
If you require more information ...
Ha több információra van szüksége
Formální, přímý
We appreciate your business.
Értékeljük az Ön üzletét.
Formální, přímý
Please contact me - my direct telephone number is…
Kérem keressen meg, a közvetlen mobil számon ...
Formální, velmi přímý
I look forward to hearing from you soon.
Várom a válaszát.
Méně formální, zdvořilý
Yours faithfully,
Tisztelettel,
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
Tisztelettel,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
Tisztelettel,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Kind/Best regards,
Üdvözlettel,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Regards,
Üdvözlettel,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují