korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Dear Mr. President,
친애하는 사장님께,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Dear Sir,
관계자님께 드립니다.
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
사모님께 드립니다.
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
친애하는 여러분께 드립니다.
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
관계자분(들)께 드립니다.
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
친애하는 최철수님,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
친애하는 김민정님,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
친애하는 김선영님,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
친애하는 최유라님,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
친애하는 홍두깨씨,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Dear John,
친애하는 미영씨,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
We are writing to you regarding…
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formální, jménem celé společnosti
We are writing in connection with ...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formální, jménem celé společnosti
Further to…
...에 관하여 말씀드리자면,
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
With reference to…
...에 대해서 언급하자면,
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
I am writing to enquire about…
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
I am writing to you on behalf of...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formální při psaní pro někoho jiného
Your company was highly recommended by…
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Would you mind if…
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Formální žádost, předběžná
Would you be so kind as to…
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Formální žádost, předběžná
I would be most obliged if…
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Formální žádost, předběžná
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formální žádost, velmi zdvořilá
I would be grateful if you could...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Would you please send me…
...를 보내주시겠습니까?
Formální žádost, zdvořilá
We are interested in obtaining/receiving…
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Formální žádost, zdvořilá
I must ask you whether...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formální žádost, zdvořilá
Could you recommend…
...를 추천해 주시겠습니까?
Formální žádost, přímá
Would you please send me…
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Formální žádost, přímá
You are urgently requested to…
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Formální žádost, velice přímá
We would be grateful if…
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
What is your current list price for…
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Formální konkrétní žádost, přímá
We are interested in ... and we would like to know ...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Formální dotaz, přímý
We understand from your advertisment that you produce…
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Formální dotaz, přímý
It is our intention to…
저희의 목적은 ... 입니다.
Formální prohlášení o záměru, přímé
We carefully considered your proposal and…
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
We are sorry to inform you that…
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
The attachment is in...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formální, zdvořilé
For further information please consult our website at…
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

If you need any additional assistance, please contact me.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Formální, velmi zdvořilý
If we can be of any further assistance, please let us know.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formální, velmi zdvořilý
Thanking you in advance…
미리 감사의 말씀 드리며...
Formální, velmi zdvořilý
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formální, velmi zdvořilý
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formální, velmi zdvořilý
Please reply as soon as possible because…
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formální, zdvořilý
If you require any further information, feel free to contact me.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formální, zdvořilý
I look forward to the possibility of working together.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formální, zdvořilý
Thank you for your help in this matter.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formální, zdvořilý
I look forward to discussing this with you.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formální, přímý
If you require more information ...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formální, přímý
We appreciate your business.
당신의 수고에 감사드립니다.
Formální, přímý
Please contact me - my direct telephone number is…
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formální, velmi přímý
I look forward to hearing from you soon.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Méně formální, zdvořilý
Yours faithfully,
... (자신의 이름) 드림,
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
... (자신의 이름) 드림,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
... (자신의 이름) 드림,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Kind/Best regards,
.... 보냄,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Regards,
.... 보냄,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují