dánsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Dear Mr. President,
Kære Hr. Direktør,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Dear Sir,
Kære Hr.,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
Kære Fru.,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru.,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
Til hvem det måtte vedkomme,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
Kære Fru. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
Kære John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Dear John,
Kære John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
We are writing to you regarding…
Vi skriver til dig angående...
Formální, jménem celé společnosti
We are writing in connection with ...
Vi skriver i anledning af...
Formální, jménem celé společnosti
Further to…
I fortsættelse af...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
With reference to…
I henhold til...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
I am writing to enquire about…
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
I am writing to you on behalf of...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formální při psaní pro někoho jiného
Your company was highly recommended by…
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Would you mind if…
Ville du have noget imod hvis...
Formální žádost, předběžná
Would you be so kind as to…
Vil du være så venlig at...
Formální žádost, předběžná
I would be most obliged if…
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Formální žádost, předběžná
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Formální žádost, velmi zdvořilá
I would be grateful if you could...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Would you please send me…
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formální žádost, zdvořilá
We are interested in obtaining/receiving…
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Formální žádost, zdvořilá
I must ask you whether...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formální žádost, zdvořilá
Could you recommend…
Kan du anbefale...
Formální žádost, přímá
Would you please send me…
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formální žádost, přímá
You are urgently requested to…
Du anmodes til snarest at...
Formální žádost, velice přímá
We would be grateful if…
Vi ville sætte pris på hvis...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
What is your current list price for…
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formální konkrétní žádost, přímá
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formální dotaz, přímý
We understand from your advertisment that you produce…
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Formální dotaz, přímý
It is our intention to…
Det er vores intention at...
Formální prohlášení o záměru, přímé
We carefully considered your proposal and…
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
We are sorry to inform you that…
Vi må desværre meddele dig at...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
The attachment is in...
Bilaget er i...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formální, zdvořilé
For further information please consult our website at…
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

If you need any additional assistance, please contact me.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formální, velmi zdvořilý
If we can be of any further assistance, please let us know.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formální, velmi zdvořilý
Thanking you in advance…
Tak på forhånd...
Formální, velmi zdvořilý
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formální, velmi zdvořilý
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formální, velmi zdvořilý
Please reply as soon as possible because…
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formální, zdvořilý
If you require any further information, feel free to contact me.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formální, zdvořilý
I look forward to the possibility of working together.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formální, zdvořilý
Thank you for your help in this matter.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formální, zdvořilý
I look forward to discussing this with you.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formální, přímý
If you require more information ...
Hvis du behøver mere information...
Formální, přímý
We appreciate your business.
Vi sætter pris på din forretning.
Formální, přímý
Please contact me - my direct telephone number is…
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formální, velmi přímý
I look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Méně formální, zdvořilý
Yours faithfully,
Med venlig hilsen
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
Med venlig hilsen
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
Med respekt,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Kind/Best regards,
Med venlig hilsen
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Regards,
Med venlig hilsen
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují