esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Kara Sinjoro Prezidanto,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
เรียนท่าน
Estimata sinjoro,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
เรียนท่าน
Estimata sinjorino,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
เรียนท่าน
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
เรียน ท่านทั้งหลาย
Estimataj sinjoroj,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
เรียน คุณสมิทธิ์
Estimata sinjoro Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
เรียน คุณสมิทธิ์
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
เรียน คุณสมิทธิ์
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
เรียน คุณสมิทธิ์
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Estimata John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
เรียน จอห์น
Estimata John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Ni skribas al vi pri...
Formální, jménem celé společnosti
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Ni skribas en rilato kun...
Formální, jménem celé společnosti
เพิ่มเข้ามาจาก...
Plu al...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
อ้างอิงมาจาก...
Kun referenco al...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Mi skribas por demandi pri...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Mi skribas al vi nome de...
Formální při psaní pro někoho jiného
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formální žádost, předběžná
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formální žádost, předběžná
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Mi estus plej dankema, se...
Formální žádost, předběžná
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formální žádost, velmi zdvořilá
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formální žádost, velmi zdvořilá
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formální žádost, zdvořilá
เราสนใจที่จะได้รับ...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formální žádost, zdvořilá
ฉันต้องถามคุณว่า...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formální žádost, zdvořilá
คุณช่วยแนะนำ...
Ĉu vi povas rekomendi...
Formální žádost, přímá
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formální žádost, přímá
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Vi estas urĝe petita al...
Formální žádost, velice přímá
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Ni estus dankemaj, se...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formální konkrétní žádost, přímá
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formální dotaz, přímý
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formální dotaz, přímý
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Ĝi estas nia intenco...
Formální prohlášení o záměru, přímé
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formální, velmi zdvořilý
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formální, velmi zdvořilý
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Antaŭdankon…
Formální, velmi zdvořilý
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formální, velmi zdvořilý
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formální, velmi zdvořilý
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formální, zdvořilý
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formální, zdvořilý
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formální, zdvořilý
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formální, zdvořilý
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formální, přímý
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Se vi bezonas pli informon...
Formální, přímý
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Ni dankas vian negocon.
Formální, přímý
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formální, velmi přímý
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Méně formální, zdvořilý
ด้วยความเคารพ
Altestime,
Formální, jméno příjemce neznámé
ขอแสดงความนับถือ
Altestime,
Formální, velmi používané, příjemce známý
ด้วยความเคารพ
Altestime,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
ด้วยความเคารพ
Ĉion bonan,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
ด้วยความนับถือ
Ĉion bonan,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují