korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
친애하는 사장님께,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Bäste herrn,
관계자님께 드립니다.
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Bästa fru,
사모님께 드립니다.
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Bästa herr eller fru,
관계자님께 드립니다.
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Bästa herrar,
관계자분들께 드립니다.
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
관계자분께 드립니다.
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Bäste herr Smith,
친애하는 김철수님,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Bästa fru Smith,
친애하는 최수정님,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Bästa fröken Smith,
친애하는 김미나님,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Bästa fru Smith,
친애하는 신수경님,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Bäste John Smith,
반가운 김미경님,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Bäste John,
반가운 철호씨,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Vi skriver till er angående ...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formální, jménem celé společnosti
Vi skriver i samband med ...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formální, jménem celé společnosti
Vidare till ...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Med hänvisning till ...
....에 대해 말씀드리자면,
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Jag skriver för att fråga om ...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formální při psaní pro někoho jiného
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Formální žádost, předběžná
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Formální žádost, předběžná
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Formální žádost, předběžná
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Kunde ni vänligen skicka mig ...
....을 보내주시겠습니까?
Formální žádost, zdvořilá
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
....을 받아보고 싶습니다.
Formální žádost, zdvořilá
Jag måste fråga er om/angående ...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formální žádost, zdvořilá
Skulle ni kunna rekommendera ...
...을 추천해주시겠습니까?
Formální žádost, přímá
Skulle ni kunna skicka mig ...
...을 보내주시겠습니까?
Formální žádost, přímá
Vi ber er omgående att ...
신속히 ...을 하십시오.
Formální žádost, velice přímá
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Vad är ert nuvarande listpris för ...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Formální konkrétní žádost, přímá
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Formální dotaz, přímý
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Formální dotaz, přímý
Vi har för avsikt att ...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Formální prohlášení o záměru, přímé
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Vi beklagar att behöva meddela att ...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formální, velmi zdvořilý
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formální, velmi zdvořilý
Tack på förhand...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formální, velmi zdvořilý
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formální, velmi zdvořilý
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formální, velmi zdvořilý
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formální, zdvořilý
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formální, zdvořilý
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formální, zdvořilý
Tack för hjälpen med detta ärende.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formální, zdvořilý
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formální, přímý
Om ni behöver mer information ...
더 많은 정보를 원하시면...
Formální, přímý
Vi uppskattar att göra affärer med er.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formální, přímý
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formální, velmi přímý
Jag ser fram emot att höra från er snart.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Méně formální, zdvořilý
Med vänlig hälsning,
... 드림,
Formální, jméno příjemce neznámé
Med vänliga hälsningar,
... 드림,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Med vänlig hälsning,
... 올림,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Vänliga hälsningar,
... 보냄,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Hälsningar,
... 가,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují