francouzsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Monsieur le président,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Bäste herrn,
Monsieur,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Bästa fru,
Madame,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Bästa herr eller fru,
Madame, Monsieur,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Bästa herrar,
Madame, Monsieur,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Aux principaux concernés,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Bäste herr Smith,
Monsieur Dupont,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Bästa fru Smith,
Madame Dupont,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Bästa fröken Smith,
Mademoiselle Dupont,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Bästa fru Smith,
Madame Dupont,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Bäste John Smith,
Monsieur Dupont,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Bäste John,
Cher Benjamin,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Vi skriver till er angående ...
Nous vous écrivons concernant...
Formální, jménem celé společnosti
Vi skriver i samband med ...
Nous vous écrivons au sujet de...
Formální, jménem celé společnosti
Vidare till ...
Suite à...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Med hänvisning till ...
En référence à...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Jag skriver för att fråga om ...
J'écris afin de me renseigner sur...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Je vous écris de la part de...
Formální při psaní pro někoho jiného
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Votre société fut recommandée par...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formální žádost, předběžná
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Auriez-vous l'amabilité de...
Formální žádost, předběžná
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Je vous saurai gré de...
Formální žádost, předběžná
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Je vous saurai gré de...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formální žádost, zdvořilá
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formální žádost, zdvořilá
Jag måste fråga er om/angående ...
Je me permets de vous demander si...
Formální žádost, zdvořilá
Skulle ni kunna rekommendera ...
Pourriez-vous recommander...
Formální žádost, přímá
Skulle ni kunna skicka mig ...
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formální žádost, přímá
Vi ber er omgående att ...
Nous vous prions de...
Formální žádost, velice přímá
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Nous vous serions reconnaissants si...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Quelle est votre liste des prix pour...
Formální konkrétní žádost, přímá
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formální dotaz, přímý
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formální dotaz, přímý
Vi har för avsikt att ...
Notre intention est de...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Nous regrettons de vous informer que...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Formální, velmi zdvořilý
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Formální, velmi zdvořilý
Tack på förhand...
En vous remerciant par avance...
Formální, velmi zdvořilý
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formální, velmi zdvořilý
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formální, velmi zdvořilý
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Formální, zdvořilý
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Formální, zdvořilý
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Formální, zdvořilý
Tack för hjälpen med detta ärende.
Merci pour votre aide.
Formální, zdvořilý
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formální, přímý
Om ni behöver mer information ...
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Formální, přímý
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Merci de votre confiance.
Formální, přímý
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formální, velmi přímý
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Dans l'attente de votre réponse.
Méně formální, zdvořilý
Med vänlig hälsning,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formální, jméno příjemce neznámé
Med vänliga hälsningar,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formální, velmi používané, příjemce známý
Med vänlig hälsning,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Vänliga hälsningar,
Meilleures salutations,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Hälsningar,
Cordialement,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují