česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Vážený pane prezidente,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Bäste herrn,
Vážený pane,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Bästa fru,
Vážená paní,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Bästa herr eller fru,
Vážený pane/Vážená paní,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Bästa herrar,
Dobrý den,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Všem zainteresovaným stranám,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Bäste herr Smith,
Vážený pane Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Bästa fru Smith,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Bästa fröken Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Bästa fru Smith,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Bäste John Smith,
Milý Johne Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Bäste John,
Milý Johne,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Vi skriver till er angående ...
Obracíme se na vás ohledně...
Formální, jménem celé společnosti
Vi skriver i samband med ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formální, jménem celé společnosti
Vidare till ...
V návaznosti na...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Med hänvisning till ...
V návaznosti na...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Jag skriver för att fråga om ...
Píši vám, abych vás informoval o...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Píši Vám jménem...
Formální při psaní pro někoho jiného
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formální žádost, předběžná
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formální žádost, předběžná
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formální žádost, předběžná
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formální žádost, zdvořilá
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formální žádost, zdvořilá
Jag måste fråga er om/angående ...
Musím vás požádat, zda...
Formální žádost, zdvořilá
Skulle ni kunna rekommendera ...
Mohl(a) byste doporučit...
Formální žádost, přímá
Skulle ni kunna skicka mig ...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formální žádost, přímá
Vi ber er omgående att ...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formální žádost, velice přímá
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Byli bychom vděční, kdyby...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formální konkrétní žádost, přímá
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formální dotaz, přímý
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formální dotaz, přímý
Vi har för avsikt att ...
Naším záměrem je, aby...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Je nám líto vás informovat, že...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formální, velmi zdvořilý
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formální, velmi zdvořilý
Tack på förhand...
Děkuji Vám předem...
Formální, velmi zdvořilý
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formální, velmi zdvořilý
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formální, velmi zdvořilý
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formální, zdvořilý
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formální, zdvořilý
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Těším se na možnou spolupráci.
Formální, zdvořilý
Tack för hjälpen med detta ärende.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formální, zdvořilý
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formální, přímý
Om ni behöver mer information ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formální, přímý
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Vážíme si vaší práce.
Formální, přímý
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formální, velmi přímý
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Těším se na Vaší odpověď.
Méně formální, zdvořilý
Med vänlig hälsning,
S pozdravem,
Formální, jméno příjemce neznámé
Med vänliga hälsningar,
Se srdečným pozdravem,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Med vänlig hälsning,
S úctou,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Vänliga hälsningar,
Se srdečným pozdravem,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Hälsningar,
S pozdravem, / Zdravím,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují