anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Dear Mr. President,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Bäste herrn,
Dear Sir,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Bästa fru,
Dear Madam,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Bästa herr eller fru,
Dear Sir / Madam,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Bäste John Smith,
Dear John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Bäste John,
Dear John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Vi skriver till er angående ...
We are writing to you regarding…
Formální, jménem celé společnosti
Vi skriver i samband med ...
We are writing in connection with...
Formální, jménem celé společnosti
Vidare till ...
Further to…
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Med hänvisning till ...
With reference to…
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Jag skriver för att fråga om ...
I am writing to enquire about…
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
I am writing to you on behalf of...
Formální při psaní pro někoho jiného
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Your company was highly recommended by…
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Would you mind if…
Formální žádost, předběžná
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Would you be so kind as to…
Formální žádost, předběžná
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
I would be most obliged if…
Formální žádost, předběžná
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formální žádost, velmi zdvořilá
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
I would be grateful if you could...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Would you please send me…
Formální žádost, zdvořilá
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
We are interested in obtaining/receiving…
Formální žádost, zdvořilá
Jag måste fråga er om/angående ...
I must ask you whether...
Formální žádost, zdvořilá
Skulle ni kunna rekommendera ...
Could you recommend…
Formální žádost, přímá
Skulle ni kunna skicka mig ...
Would you please send me…
Formální žádost, přímá
Vi ber er omgående att ...
You are urgently requested to…
Formální žádost, velice přímá
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
We would be grateful if…
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Vad är ert nuvarande listpris för ...
What is your current list price for…
Formální konkrétní žádost, přímá
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formální dotaz, přímý
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
We understand from your advertisment that you produce…
Formální dotaz, přímý
Vi har för avsikt att ...
It is our intention to…
Formální prohlášení o záměru, přímé
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
We carefully considered your proposal and…
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Vi beklagar att behöva meddela att ...
We are sorry to inform you that…
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formální, velmi zdvořilý
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formální, velmi zdvořilý
Tack på förhand...
Thanking you in advance…
Formální, velmi zdvořilý
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formální, velmi zdvořilý
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formální, velmi zdvořilý
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Please reply as soon as possible because…
Formální, zdvořilý
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formální, zdvořilý
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
I look forward to the possibility of working together.
Formální, zdvořilý
Tack för hjälpen med detta ärende.
Thank you for your help in this matter.
Formální, zdvořilý
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
I look forward to discussing this with you.
Formální, přímý
Om ni behöver mer information ...
If you require more information ...
Formální, přímý
Vi uppskattar att göra affärer med er.
We appreciate your business.
Formální, přímý
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formální, velmi přímý
Jag ser fram emot att höra från er snart.
I look forward to hearing from you soon.
Méně formální, zdvořilý
Med vänlig hälsning,
Yours faithfully,
Formální, jméno příjemce neznámé
Med vänliga hälsningar,
Yours sincerely,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Med vänlig hälsning,
Respectfully yours,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Vänliga hälsningar,
Kind/Best regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Hälsningar,
Regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují