švédsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Distinguido Sr. Presidente:
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Distinguido Señor:
Bäste herrn,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Distinguida Señora:
Bästa fru,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Distinguidos Señores:
Bästa herr eller fru,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Apreciados Señores:
Bästa herrar,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A quien pueda interesar
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Apreciado Sr. Pérez:
Bäste herr Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Apreciada Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Apreciada Srta. Pérez:
Bästa fröken Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Apreciada Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimado Sr. Pérez:
Bäste John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Querido Juan:
Bäste John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Vi skriver till er angående ...
Formální, jménem celé společnosti
Le escribimos en referencia a...
Vi skriver i samband med ...
Formální, jménem celé společnosti
Con relación a...
Vidare till ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
En referencia a...
Med hänvisning till ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Escribo para pedir información sobre...
Jag skriver för att fråga om ...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Le escribo en nombre de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formální při psaní pro někoho jiného
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

¿Sería posible...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formální žádost, předběžná
¿Tendría la amabilidad de...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formální žádost, předběžná
Me complacería mucho si...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formální žádost, předběžná
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Le agradecería enormemente si pudiera...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
¿Podría enviarme...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formální žádost, zdvořilá
Estamos interesados en obtener/recibir...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formální žádost, zdvořilá
Me atrevo a preguntarle si...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formální žádost, zdvořilá
¿Podría recomendarme...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formální žádost, přímá
¿Podría enviarme...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formální žádost, přímá
Se le insta urgentemente a...
Vi ber er omgående att ...
Formální žádost, velice přímá
Estaríamos muy agradecidos si...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formální konkrétní žádost, přímá
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formální dotaz, přímý
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formální dotaz, přímý
Es nuestra intención...
Vi har för avsikt att ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Lamentamos informarle que...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formální, velmi zdvořilý
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formální, velmi zdvořilý
Le agradecemos de antemano...
Tack på förhand...
Formální, velmi zdvořilý
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formální, velmi zdvořilý
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formální, velmi zdvořilý
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formální, zdvořilý
Si requiere más información no dude en contactarme.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formální, zdvořilý
Me complace la idea de trabajar juntos.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formální, zdvořilý
Gracias por su ayuda en este asunto.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formální, zdvořilý
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formální, přímý
Si requiere más información...
Om ni behöver mer information ...
Formální, přímý
Apreciamos hacer negocios con usted.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formální, přímý
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formální, velmi přímý
Espero tener noticias de usted pronto.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Méně formální, zdvořilý
Se despide cordialmente,
Med vänlig hälsning,
Formální, jméno příjemce neznámé
Atentamente,
Med vänliga hälsningar,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respetuosamente,
Med vänlig hälsning,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Saludos,
Vänliga hälsningar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Saludos,
Hälsningar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují