rusky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Distinguido Sr. Presidente:
Уважаемый г-н президент
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Distinguido Señor:
Уважаемый г-н ...
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Distinguida Señora:
Уважаемая госпожа
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Distinguidos Señores:
Уважаемые...
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Apreciados Señores:
Уважаемые...
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A quien pueda interesar
Уважаемые...
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Apreciado Sr. Pérez:
Уважаемый г-н Смидт
Formální, příjemce muž, jméno známé
Apreciada Sra. Pérez:
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Apreciada Srta. Pérez:
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Apreciada Sra. Pérez:
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimado Sr. Pérez:
Уважаемый...
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Querido Juan:
Привет, Иван!
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Пишем вам по поводу...
Formální, jménem celé společnosti
Le escribimos en referencia a...
Мы пишем в связи с ...
Formální, jménem celé společnosti
Con relación a...
Ввиду...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
En referencia a...
В отношении...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Escribo para pedir información sobre...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Le escribo en nombre de...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formální při psaní pro někoho jiného
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Ваша компания была рекомендована...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

¿Sería posible...
Вы не против, если...
Formální žádost, předběžná
¿Tendría la amabilidad de...
Будьте любезны...
Formální žádost, předběžná
Me complacería mucho si...
Буду очень благодарен, если...
Formální žádost, předběžná
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Le agradecería enormemente si pudiera...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formální žádost, velmi zdvořilá
¿Podría enviarme...
Не могли бы вы прислать мне...
Formální žádost, zdvořilá
Estamos interesados en obtener/recibir...
Мы заинтересованы в получении...
Formální žádost, zdvořilá
Me atrevo a preguntarle si...
Вынужден (с)просить вас...
Formální žádost, zdvořilá
¿Podría recomendarme...
Не могли бы вы посоветовать...
Formální žádost, přímá
¿Podría enviarme...
Пришлите пожалуйста...
Formální žádost, přímá
Se le insta urgentemente a...
Вам необходимо срочно...
Formální žádost, velice přímá
Estaríamos muy agradecidos si...
Мы были бы признательны, если..
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formální konkrétní žádost, přímá
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formální dotaz, přímý
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formální dotaz, přímý
Es nuestra intención...
Мы намерены...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Lamentamos informarle que...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formální, velmi zdvořilý
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formální, velmi zdvořilý
Le agradecemos de antemano...
Заранее спасибо...
Formální, velmi zdvořilý
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formální, velmi zdvořilý
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formální, velmi zdvořilý
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formální, zdvořilý
Si requiere más información no dude en contactarme.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formální, zdvořilý
Me complace la idea de trabajar juntos.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formální, zdvořilý
Gracias por su ayuda en este asunto.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formální, zdvořilý
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formální, přímý
Si requiere más información...
Если вам необходимо больше информации...
Formální, přímý
Apreciamos hacer negocios con usted.
Мы ценим ваш вклад
Formální, přímý
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formální, velmi přímý
Espero tener noticias de usted pronto.
Надеюсь на скорый ответ
Méně formální, zdvořilý
Se despide cordialmente,
С уважением...
Formální, jméno příjemce neznámé
Atentamente,
С уважением...
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respetuosamente,
С уважением ваш...
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Saludos,
С уважением...
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Saludos,
С уважением...
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují