portugalsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Distinguido Sr. Presidente:
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Distinguido Señor:
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Distinguida Señora:
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Distinguidos Señores:
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Apreciados Señores:
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A quien pueda interesar
A quem possa interessar,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Apreciado Sr. Pérez:
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Apreciada Sra. Pérez:
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Apreciada Srta. Pérez:
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Apreciada Sra. Pérez:
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimado Sr. Pérez:
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Querido Juan:
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Escrevemos a respeito de...
Formální, jménem celé společnosti
Le escribimos en referencia a...
Escrevemos em atenção a...
Formální, jménem celé společnosti
Con relación a...
Em relação à/ao ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
En referencia a...
Em atenção à/ao...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Escribo para pedir información sobre...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Le escribo en nombre de...
Escrevo-lhe em nome de...
Formální při psaní pro někoho jiného
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

¿Sería posible...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formální žádost, předběžná
¿Tendría la amabilidad de...
Teria a gentileza de...
Formální žádost, předběžná
Me complacería mucho si...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formální žádost, předběžná
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Le agradecería enormemente si pudiera...
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Formální žádost, velmi zdvořilá
¿Podría enviarme...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formální žádost, zdvořilá
Estamos interesados en obtener/recibir...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formální žádost, zdvořilá
Me atrevo a preguntarle si...
Devo perguntar-lhe se...
Formální žádost, zdvořilá
¿Podría recomendarme...
O senhor poderia recomendar...
Formální žádost, přímá
¿Podría enviarme...
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Formální žádost, přímá
Se le insta urgentemente a...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formální žádost, velice přímá
Estaríamos muy agradecidos si...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Qual a lista atual de preços de...
Formální konkrétní žádost, přímá
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formální dotaz, přímý
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formální dotaz, přímý
Es nuestra intención...
É a nossa intenção...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Lamentamos informarle que...
Lamentamos informar que...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formální, velmi zdvořilý
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formální, velmi zdvořilý
Le agradecemos de antemano...
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Formální, velmi zdvořilý
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formální, velmi zdvořilý
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formální, velmi zdvořilý
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formální, zdvořilý
Si requiere más información no dude en contactarme.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formální, zdvořilý
Me complace la idea de trabajar juntos.
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Formální, zdvořilý
Gracias por su ayuda en este asunto.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formální, zdvořilý
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formální, přímý
Si requiere más información...
Caso precise de maiores informações...
Formální, přímý
Apreciamos hacer negocios con usted.
Nós prezamos o seu negócio.
Formální, přímý
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formální, velmi přímý
Espero tener noticias de usted pronto.
Eu espero ter notícias suas em breve.
Méně formální, zdvořilý
Se despide cordialmente,
Cordialmente,
Formální, jméno příjemce neznámé
Atentamente,
Atenciosamente,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respetuosamente,
Com elevada estima,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Saludos,
Lembranças,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Saludos,
Abraços,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují