nizozemsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Distinguido Sr. Presidente:
Geachte heer President
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Distinguido Señor:
Geachte heer
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Distinguida Señora:
Geachte mevrouw
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Distinguidos Señores:
Geachte heer, mevrouw
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Apreciados Señores:
Geachte dames en heren
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A quien pueda interesar
Geachte dames en heren
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Apreciado Sr. Pérez:
Geachte heer Jansen
Formální, příjemce muž, jméno známé
Apreciada Sra. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Apreciada Srta. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Apreciada Sra. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimado Sr. Pérez:
Beste meneer Jansen
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Querido Juan:
Beste Jan
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formální, jménem celé společnosti
Le escribimos en referencia a...
Wij schrijven u in verband met ...
Formální, jménem celé společnosti
Con relación a...
Met betrekking tot ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
En referencia a...
Ten aanzien van ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Escribo para pedir información sobre...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Le escribo en nombre de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formální při psaní pro někoho jiného
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

¿Sería posible...
Zou u het erg vinden om ...
Formální žádost, předběžná
¿Tendría la amabilidad de...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formální žádost, předběžná
Me complacería mucho si...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formální žádost, předběžná
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Le agradecería enormemente si pudiera...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
¿Podría enviarme...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formální žádost, zdvořilá
Estamos interesados en obtener/recibir...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formální žádost, zdvořilá
Me atrevo a preguntarle si...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formální žádost, zdvořilá
¿Podría recomendarme...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formální žádost, přímá
¿Podría enviarme...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formální žádost, přímá
Se le insta urgentemente a...
U wordt dringend verzocht ...
Formální žádost, velice přímá
Estaríamos muy agradecidos si...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formální konkrétní žádost, přímá
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formální dotaz, přímý
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formální dotaz, přímý
Es nuestra intención...
Het is ons oogmerk om ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Lamentamos informarle que...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formální, velmi zdvořilý
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formální, velmi zdvořilý
Le agradecemos de antemano...
Bij voorbaat dank.
Formální, velmi zdvořilý
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formální, velmi zdvořilý
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formální, velmi zdvořilý
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formální, zdvořilý
Si requiere más información no dude en contactarme.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formální, zdvořilý
Me complace la idea de trabajar juntos.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formální, zdvořilý
Gracias por su ayuda en este asunto.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formální, zdvořilý
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formální, přímý
Si requiere más información...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formální, přímý
Apreciamos hacer negocios con usted.
Wij waarderen u als klant.
Formální, přímý
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formální, velmi přímý
Espero tener noticias de usted pronto.
Ik hoor graag van u.
Méně formální, zdvořilý
Se despide cordialmente,
Met vriendelijke groet,
Formální, jméno příjemce neznámé
Atentamente,
Met vriendelijke groet,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respetuosamente,
Hoogachtend,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Saludos,
Met de beste groeten,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Saludos,
Groeten,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují