korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Distinguido Sr. Presidente:
친애하는 사장님께,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Distinguido Señor:
관계자님께 드립니다.
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Distinguida Señora:
사모님께 드립니다.
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Distinguidos Señores:
관계자님께 드립니다.
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Apreciados Señores:
관계자분들께 드립니다.
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A quien pueda interesar
관계자분께 드립니다.
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Apreciado Sr. Pérez:
친애하는 김철수님,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Apreciada Sra. Pérez:
친애하는 최수정님,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Apreciada Srta. Pérez:
친애하는 김미나님,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Apreciada Sra. Pérez:
친애하는 신수경님,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimado Sr. Pérez:
반가운 김미경님,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Querido Juan:
반가운 철호씨,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Nos dirigimos a usted en referencia a...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formální, jménem celé společnosti
Le escribimos en referencia a...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formální, jménem celé společnosti
Con relación a...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
En referencia a...
....에 대해 말씀드리자면,
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Escribo para pedir información sobre...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Le escribo en nombre de...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formální při psaní pro někoho jiného
Su compañía nos fue muy recomendada por...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

¿Sería posible...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Formální žádost, předběžná
¿Tendría la amabilidad de...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Formální žádost, předběžná
Me complacería mucho si...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Formální žádost, předběžná
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Le agradecería enormemente si pudiera...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Formální žádost, velmi zdvořilá
¿Podría enviarme...
....을 보내주시겠습니까?
Formální žádost, zdvořilá
Estamos interesados en obtener/recibir...
....을 받아보고 싶습니다.
Formální žádost, zdvořilá
Me atrevo a preguntarle si...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formální žádost, zdvořilá
¿Podría recomendarme...
...을 추천해주시겠습니까?
Formální žádost, přímá
¿Podría enviarme...
...을 보내주시겠습니까?
Formální žádost, přímá
Se le insta urgentemente a...
신속히 ...을 하십시오.
Formální žádost, velice přímá
Estaríamos muy agradecidos si...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
¿Cuál es la lista actual de precios de...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Formální konkrétní žádost, přímá
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Formální dotaz, přímý
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Formální dotaz, přímý
Es nuestra intención...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Formální prohlášení o záměru, přímé
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Lamentamos informarle que...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formální, velmi zdvořilý
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formální, velmi zdvořilý
Le agradecemos de antemano...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formální, velmi zdvořilý
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formální, velmi zdvořilý
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formální, velmi zdvořilý
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formální, zdvořilý
Si requiere más información no dude en contactarme.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formální, zdvořilý
Me complace la idea de trabajar juntos.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formální, zdvořilý
Gracias por su ayuda en este asunto.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formální, zdvořilý
Me complace la idea de discutir esto con usted.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formální, přímý
Si requiere más información...
더 많은 정보를 원하시면...
Formální, přímý
Apreciamos hacer negocios con usted.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formální, přímý
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formální, velmi přímý
Espero tener noticias de usted pronto.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Méně formální, zdvořilý
Se despide cordialmente,
... 드림,
Formální, jméno příjemce neznámé
Atentamente,
... 드림,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respetuosamente,
... 올림,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Saludos,
... 보냄,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Saludos,
... 가,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují