španělsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Уважаемый г-н президент
Distinguido Sr. Presidente:
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Уважаемый г-н ...
Distinguido Señor:
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Уважаемая госпожа
Distinguida Señora:
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Уважаемые...
Distinguidos Señores:
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Уважаемые...
Apreciados Señores:
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Уважаемые...
A quien pueda interesar
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Уважаемый г-н Смидт
Apreciado Sr. Pérez:
Formální, příjemce muž, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Apreciada Sra. Pérez:
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Apreciada Srta. Pérez:
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Apreciada Sra. Pérez:
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Уважаемый...
Estimado Sr. Pérez:
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Привет, Иван!
Querido Juan:
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Пишем вам по поводу...
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formální, jménem celé společnosti
Мы пишем в связи с ...
Le escribimos en referencia a...
Formální, jménem celé společnosti
Ввиду...
Con relación a...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
В отношении...
En referencia a...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Escribo para pedir información sobre...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Я пишу от лица..., чтобы...
Le escribo en nombre de...
Formální při psaní pro někoho jiného
Ваша компания была рекомендована...
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Вы не против, если...
¿Sería posible...
Formální žádost, předběžná
Будьте любезны...
¿Tendría la amabilidad de...
Formální žádost, předběžná
Буду очень благодарен, если...
Me complacería mucho si...
Formální žádost, předběžná
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Не могли бы вы прислать мне...
¿Podría enviarme...
Formální žádost, zdvořilá
Мы заинтересованы в получении...
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formální žádost, zdvořilá
Вынужден (с)просить вас...
Me atrevo a preguntarle si...
Formální žádost, zdvořilá
Не могли бы вы посоветовать...
¿Podría recomendarme...
Formální žádost, přímá
Пришлите пожалуйста...
¿Podría enviarme...
Formální žádost, přímá
Вам необходимо срочно...
Se le insta urgentemente a...
Formální žádost, velice přímá
Мы были бы признательны, если..
Estaríamos muy agradecidos si...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Каков ваш актуальный прейскурант на...
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Formální konkrétní žádost, přímá
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formální dotaz, přímý
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formální dotaz, přímý
Мы намерены...
Es nuestra intención...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Lamentamos informarle que...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formální, velmi zdvořilý
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formální, velmi zdvořilý
Заранее спасибо...
Le agradecemos de antemano...
Formální, velmi zdvořilý
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formální, velmi zdvořilý
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formální, velmi zdvořilý
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formální, zdvořilý
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formální, zdvořilý
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formální, zdvořilý
Спасибо за помощь в этом деле.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formální, zdvořilý
Я хотел бы обсудить это с вами
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formální, přímý
Если вам необходимо больше информации...
Si requiere más información...
Formální, přímý
Мы ценим ваш вклад
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formální, přímý
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formální, velmi přímý
Надеюсь на скорый ответ
Espero tener noticias de usted pronto.
Méně formální, zdvořilý
С уважением...
Se despide cordialmente,
Formální, jméno příjemce neznámé
С уважением...
Atentamente,
Formální, velmi používané, příjemce známý
С уважением ваш...
Respetuosamente,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
С уважением...
Saludos,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
С уважением...
Saludos,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují