italsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Уважаемый г-н президент
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Уважаемый г-н ...
Gentilissimo,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Уважаемая госпожа
Gentilissima,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Уважаемые...
Gentili Signore e Signori,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Уважаемые...
Alla cortese attenzione di ...,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Уважаемые...
A chi di competenza,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Уважаемый г-н Смидт
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Уважаемый...
Gentilissimo Bianchi,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Привет, Иван!
Gentile Mario,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Пишем вам по поводу...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formální, jménem celé společnosti
Мы пишем в связи с ...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formální, jménem celé společnosti
Ввиду...
In riferimento a...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
В отношении...
Per quanto concerne...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Не могли бы вы предоставить информацию о...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Я пишу от лица..., чтобы...
La contatto per conto di...
Formální při psaní pro někoho jiného
Ваша компания была рекомендована...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Вы не против, если...
Le dispiacerebbe...
Formální žádost, předběžná
Будьте любезны...
La contatto per sapere se può...
Formální žádost, předběžná
Буду очень благодарен, если...
Le sarei veramente grata/o se...
Formální žádost, předběžná
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Le sarei riconoscente se volesse...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Не могли бы вы прислать мне...
Potrebbe inviarmi...
Formální žádost, zdvořilá
Мы заинтересованы в получении...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formální žádost, zdvořilá
Вынужден (с)просить вас...
Mi trovo a chiederLe di...
Formální žádost, zdvořilá
Не могли бы вы посоветовать...
Potrebbe raccomadarmi...
Formální žádost, přímá
Пришлите пожалуйста...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formální žádost, přímá
Вам необходимо срочно...
La invitiamo caldamente a...
Formální žádost, velice přímá
Мы были бы признательны, если..
Le saremmo grati se...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Formální konkrétní žádost, přímá
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formální dotaz, přímý
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formální dotaz, přímý
Мы намерены...
È nostra intenzione...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Dopo attenta considerazione...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formální, velmi zdvořilý
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formální, velmi zdvořilý
Заранее спасибо...
RingraziandoLa anticipatamente,
Formální, velmi zdvořilý
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formální, velmi zdvořilý
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formální, velmi zdvořilý
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formální, zdvořilý
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formální, zdvořilý
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formální, zdvořilý
Спасибо за помощь в этом деле.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formální, zdvořilý
Я хотел бы обсудить это с вами
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formální, přímý
Если вам необходимо больше информации...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formální, přímý
Мы ценим ваш вклад
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formální, přímý
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formální, velmi přímý
Надеюсь на скорый ответ
Spero di sentirLa presto.
Méně formální, zdvořilý
С уважением...
In fede,
Formální, jméno příjemce neznámé
С уважением...
Cordiali saluti
Formální, velmi používané, příjemce známý
С уважением ваш...
Cordialmente,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
С уважением...
Saluti
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
С уважением...
Saluti
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují