finsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Уважаемый г-н президент
Arvoisa Herra Presidentti,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Уважаемый г-н ...
Hyvä Herra,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Уважаемая госпожа
Hyvä Rouva,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Уважаемые...
Hyvä vastaanottaja,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Уважаемые...
Hyvät vastaanottajat,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Уважаемые...
Hyvät vastaanottajat,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Уважаемый г-н Смидт
Hyvä herra Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Hyvä rouva Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Hyvä neiti Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Уважаемый...
Hyvä John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Привет, Иван!
Hyvä John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Пишем вам по поводу...
Kirjoitamme teille koskien...
Formální, jménem celé společnosti
Мы пишем в связи с ...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formální, jménem celé společnosti
Ввиду...
Koskien...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
В отношении...
Viitaten...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Я пишу от лица..., чтобы...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Formální při psaní pro někoho jiného
Ваша компания была рекомендована...
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Вы не против, если...
Olisikohan mahdollista...
Formální žádost, předběžná
Будьте любезны...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Formální žádost, předběžná
Буду очень благодарен, если...
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Formální žádost, předběžná
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Не могли бы вы прислать мне...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Formální žádost, zdvořilá
Мы заинтересованы в получении...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Formální žádost, zdvořilá
Вынужден (с)просить вас...
Haluan kysyä voisiko...
Formální žádost, zdvořilá
Не могли бы вы посоветовать...
Voisitteko suositella...
Formální žádost, přímá
Пришлите пожалуйста...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Formální žádost, přímá
Вам необходимо срочно...
Pyydämme teitä välittömästi...
Formální žádost, velice přímá
Мы были бы признательны, если..
Olisimme kiitollisia jos...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Formální konkrétní žádost, přímá
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Formální dotaz, přímý
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Formální dotaz, přímý
Мы намерены...
Tavoitteemme on...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Formální, velmi zdvořilý
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Formální, velmi zdvořilý
Заранее спасибо...
Kiittäen jo etukäteen...
Formální, velmi zdvořilý
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Formální, velmi zdvořilý
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Formální, velmi zdvořilý
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Formální, zdvořilý
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Formální, zdvořilý
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Formální, zdvořilý
Спасибо за помощь в этом деле.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Formální, zdvořilý
Я хотел бы обсудить это с вами
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Formální, přímý
Если вам необходимо больше информации...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Formální, přímý
Мы ценим ваш вклад
Arvostamme asiakkuuttanne.
Formální, přímý
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Formální, velmi přímý
Надеюсь на скорый ответ
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Méně formální, zdvořilý
С уважением...
Ystävällisin terveisin,
Formální, jméno příjemce neznámé
С уважением...
Ystävällisin terveisin,
Formální, velmi používané, příjemce známý
С уважением ваш...
Kunnioittavasti,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
С уважением...
Parhain terveisin,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
С уважением...
Terveisin,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují