česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Уважаемый г-н президент
Vážený pane prezidente,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Уважаемый г-н ...
Vážený pane,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Уважаемая госпожа
Vážená paní,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Уважаемые...
Vážený pane/Vážená paní,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Уважаемые...
Dobrý den,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Уважаемые...
Všem zainteresovaným stranám,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Уважаемый г-н Смидт
Vážený pane Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená slečno Smithová,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Уважаемый...
Milý Johne Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Привет, Иван!
Milý Johne,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Пишем вам по поводу...
Obracíme se na vás ohledně...
Formální, jménem celé společnosti
Мы пишем в связи с ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formální, jménem celé společnosti
Ввиду...
V návaznosti na...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
В отношении...
V návaznosti na...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Píši vám, abych vás informoval o...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Я пишу от лица..., чтобы...
Píši Vám jménem...
Formální při psaní pro někoho jiného
Ваша компания была рекомендована...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Вы не против, если...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formální žádost, předběžná
Будьте любезны...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formální žádost, předběžná
Буду очень благодарен, если...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formální žádost, předběžná
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Не могли бы вы прислать мне...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formální žádost, zdvořilá
Мы заинтересованы в получении...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formální žádost, zdvořilá
Вынужден (с)просить вас...
Musím vás požádat, zda...
Formální žádost, zdvořilá
Не могли бы вы посоветовать...
Mohl(a) byste doporučit...
Formální žádost, přímá
Пришлите пожалуйста...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formální žádost, přímá
Вам необходимо срочно...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formální žádost, velice přímá
Мы были бы признательны, если..
Byli bychom vděční, kdyby...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formální konkrétní žádost, přímá
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formální dotaz, přímý
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formální dotaz, přímý
Мы намерены...
Naším záměrem je, aby...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Je nám líto vás informovat, že...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formální, velmi zdvořilý
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formální, velmi zdvořilý
Заранее спасибо...
Děkuji Vám předem...
Formální, velmi zdvořilý
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formální, velmi zdvořilý
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formální, velmi zdvořilý
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formální, zdvořilý
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formální, zdvořilý
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Těším se na možnou spolupráci.
Formální, zdvořilý
Спасибо за помощь в этом деле.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formální, zdvořilý
Я хотел бы обсудить это с вами
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formální, přímý
Если вам необходимо больше информации...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formální, přímý
Мы ценим ваш вклад
Vážíme si vaší práce.
Formální, přímý
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formální, velmi přímý
Надеюсь на скорый ответ
Těším se na Vaší odpověď.
Méně formální, zdvořilý
С уважением...
S pozdravem,
Formální, jméno příjemce neznámé
С уважением...
Se srdečným pozdravem,
Formální, velmi používané, příjemce známý
С уважением ваш...
S úctou,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
С уважением...
Se srdečným pozdravem,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
С уважением...
S pozdravem, / Zdravím,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují