čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Stimate Domnule Preşedinte,
尊敬的主席先生,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Stimate Domnule,
尊敬的先生,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Stimată Doamnă,
尊敬的女士,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Stimate Domnule/Doamnă,
尊敬的先生/女士,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Stimaţi Domni,
尊敬的先生们,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
În atenţia celor interesaţi,
尊敬的收信人,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Stimate Domnule Ionescu,
尊敬的史密斯先生,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯女士,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
尊敬的史密斯小姐,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Stimată Doamnă Ştefănescu,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dragă Mihai Popescu,
亲爱的约翰 史密斯,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Dragă Mihai,
亲爱的约翰,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
我们因为...给您写信
Formální, jménem celé společnosti
Vă scriem în legătură cu...
我们写这封信是因为...
Formální, jménem celé společnosti
În legătură cu...
因贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Referitor la...
鉴于贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
我写这封信,想询问关于...的信息
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Vă adresez această scrisoare în numele...
我代表...给您写信
Formální při psaní pro někoho jiného
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
...诚挚推荐贵公司
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

V-ar deranja dacă....
请问您是否介意...
Formální žádost, předběžná
Sunteţi amabil să...
您是否能够...
Formální žádost, předběžná
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
如果您能...,我将不胜感激
Formální žádost, předběžná
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
Aş fi profund recunoscător dacă...
如果您能… ,我将非常感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
您能将…发送给我吗
Formální žádost, zdvořilá
Ne interesează să obţinem/primim...
我们对接受/获得...很有兴趣
Formální žádost, zdvořilá
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
我必须问您是否...
Formální žádost, zdvořilá
Îmi puteţi recomanda...
您能推荐...吗?
Formální žádost, přímá
Trimiteţi-mi, vă rog...
您能将...发送给我吗?
Formální žádost, přímá
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
请您尽快按要求将...
Formální žádost, velice přímá
V-am fi recunoscători dacă...
如果您能...,我们将不胜感激
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formální konkrétní žádost, přímá
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formální dotaz, přímý
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formální dotaz, přímý
Intenţia noastră este să...
我们的意向是...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Vă anunţăm cu regret faptul că...
很抱歉地通知您...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formální, velmi zdvořilý
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formální, velmi zdvořilý
Vă mulţumesc anticipat...
提前谢谢您…
Formální, velmi zdvořilý
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formální, velmi zdvořilý
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formální, velmi zdvořilý
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formální, zdvořilý
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formální, zdvořilý
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
我很期待将来有合作的可能性。
Formální, zdvořilý
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formální, zdvořilý
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formální, přímý
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
如果您需要更多信息...
Formální, přímý
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formální, přímý
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
请联系我,我的电话号码是...
Formální, velmi přímý
Anticipez cu plăcere un răspuns.
期待着尽快得到您的回复。
Méně formální, zdvořilý
Cu stimă,
此致
Formální, jméno příjemce neznámé
Cu sinceritate,
此致
敬礼
Formální, velmi používané, příjemce známý
Cu respect,
肃然至上
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Toate cele bune,
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Cu bine,
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují