anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Stimate Domnule Preşedinte,
Dear Mr. President,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Stimate Domnule,
Dear Sir,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Stimată Doamnă,
Dear Madam,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Stimate Domnule/Doamnă,
Dear Sir / Madam,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Stimaţi Domni,
Dear Sirs,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
În atenţia celor interesaţi,
To whom it may concern,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Stimate Domnule Ionescu,
Dear Mr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Stimată Doamnă Popescu,
Dear Mrs. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Dear Miss Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Dear Ms. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dragă Mihai Popescu,
Dear John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Dragă Mihai,
Dear John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
We are writing to you regarding…
Formální, jménem celé společnosti
Vă scriem în legătură cu...
We are writing in connection with...
Formální, jménem celé společnosti
În legătură cu...
Further to…
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Referitor la...
With reference to…
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
I am writing to enquire about…
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Vă adresez această scrisoare în numele...
I am writing to you on behalf of...
Formální při psaní pro někoho jiného
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Your company was highly recommended by…
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

V-ar deranja dacă....
Would you mind if…
Formální žádost, předběžná
Sunteţi amabil să...
Would you be so kind as to…
Formální žádost, předběžná
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
I would be most obliged if…
Formální žádost, předběžná
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formální žádost, velmi zdvořilá
Aş fi profund recunoscător dacă...
I would be grateful if you could...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Would you please send me…
Formální žádost, zdvořilá
Ne interesează să obţinem/primim...
We are interested in obtaining/receiving…
Formální žádost, zdvořilá
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
I must ask you whether...
Formální žádost, zdvořilá
Îmi puteţi recomanda...
Could you recommend…
Formální žádost, přímá
Trimiteţi-mi, vă rog...
Would you please send me…
Formální žádost, přímá
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
You are urgently requested to…
Formální žádost, velice přímá
V-am fi recunoscători dacă...
We would be grateful if…
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
What is your current list price for…
Formální konkrétní žádost, přímá
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formální dotaz, přímý
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
We understand from your advertisment that you produce…
Formální dotaz, přímý
Intenţia noastră este să...
It is our intention to…
Formální prohlášení o záměru, přímé
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
We carefully considered your proposal and…
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Vă anunţăm cu regret faptul că...
We are sorry to inform you that…
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formální, velmi zdvořilý
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formální, velmi zdvořilý
Vă mulţumesc anticipat...
Thanking you in advance…
Formální, velmi zdvořilý
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formální, velmi zdvořilý
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formální, velmi zdvořilý
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Please reply as soon as possible because…
Formální, zdvořilý
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formální, zdvořilý
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
I look forward to the possibility of working together.
Formální, zdvořilý
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Thank you for your help in this matter.
Formální, zdvořilý
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
I look forward to discussing this with you.
Formální, přímý
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
If you require more information ...
Formální, přímý
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
We appreciate your business.
Formální, přímý
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formální, velmi přímý
Anticipez cu plăcere un răspuns.
I look forward to hearing from you soon.
Méně formální, zdvořilý
Cu stimă,
Yours faithfully,
Formální, jméno příjemce neznámé
Cu sinceritate,
Yours sincerely,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Cu respect,
Respectfully yours,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Toate cele bune,
Kind/Best regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Cu bine,
Regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují