esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Αγαπητέ κύριε,
Estimata sinjoro,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Αγαπητή κυρία,
Estimata sinjorino,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Estimataj sinjoroj,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Estimata sinjoro Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Estimata John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Αγαπητέ Ιωάννη,
Estimata John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Σας γράφουμε σχετικά με...
Ni skribas al vi pri...
Formální, jménem celé společnosti
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Ni skribas en rilato kun...
Formální, jménem celé společnosti
Σχετικά με...
Plu al...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Αναφορικά με...
Kun referenco al...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Mi skribas por demandi pri...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Mi skribas al vi nome de...
Formální při psaní pro někoho jiného
Η εταιρεία σας μας συνεστήθει ιδιαιτέρως από...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Θα ήταν δυνατόν...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formální žádost, předběžná
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formální žádost, předběžná
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Mi estus plej dankema, se...
Formální žádost, předběžná
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formální žádost, zdvořilá
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formální žádost, zdvořilá
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formální žádost, zdvořilá
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Ĉu vi povas rekomendi...
Formální žádost, přímá
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formální žádost, přímá
Σας ζητείται επειγόντως να...
Vi estas urĝe petita al...
Formální žádost, velice přímá
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Ni estus dankemaj, se...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formální konkrétní žádost, přímá
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formální dotaz, přímý
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formální dotaz, přímý
Η πρόθεσή μας είναι να...
Ĝi estas nia intenco...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formální, velmi zdvořilý
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formální, velmi zdvořilý
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Antaŭdankon…
Formální, velmi zdvořilý
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formální, velmi zdvořilý
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formální, velmi zdvořilý
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formální, zdvořilý
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formální, zdvořilý
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formální, zdvořilý
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formální, zdvořilý
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formální, přímý
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Se vi bezonas pli informon...
Formální, přímý
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Ni dankas vian negocon.
Formální, přímý
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formální, velmi přímý
Ελπίζω να ακούσω από σας σύντομα.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Méně formální, zdvořilý
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Altestime,
Formální, jméno příjemce neznámé
Μετά τιμής,
Altestime,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Με εκτίμηση,
Altestime,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
θερμοί χαιρετισμοί,
Ĉion bonan,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Χαιρετισμοί,
Ĉion bonan,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují