rusky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Уважаемый г-н президент
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Уважаемый г-н ...
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Уважаемая госпожа
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Уважаемые...
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Уважаемые...
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A quem possa interessar,
Уважаемые...
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Уважаемый г-н Смидт
Formální, příjemce muž, jméno známé
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Уважаемый...
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Привет, Иван!
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Escrevemos a respeito de...
Пишем вам по поводу...
Formální, jménem celé společnosti
Escrevemos em atenção a...
Мы пишем в связи с ...
Formální, jménem celé společnosti
Em relação à/ao ...
Ввиду...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Em atenção à/ao...
В отношении...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Escrevo-lhe para saber sobre...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Escrevo-lhe em nome de...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formální při psaní pro někoho jiného
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Ваша компания была рекомендована...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Вы не против, если...
Formální žádost, předběžná
Teria a gentileza de...
Будьте любезны...
Formální žádost, předběžná
Eu ficaria muito satisfeito se...
Буду очень благодарен, если...
Formální žádost, předběžná
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formální žádost, velmi zdvořilá
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Не могли бы вы прислать мне...
Formální žádost, zdvořilá
Nós estamos interessados em obter/receber...
Мы заинтересованы в получении...
Formální žádost, zdvořilá
Devo perguntar-lhe se...
Вынужден (с)просить вас...
Formální žádost, zdvořilá
O senhor poderia recomendar...
Не могли бы вы посоветовать...
Formální žádost, přímá
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Пришлите пожалуйста...
Formální žádost, přímá
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Вам необходимо срочно...
Formální žádost, velice přímá
Nós ficaríamos agradecidos se...
Мы были бы признательны, если..
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Qual a lista atual de preços de...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formální konkrétní žádost, přímá
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formální dotaz, přímý
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formální dotaz, přímý
É a nossa intenção...
Мы намерены...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Lamentamos informar que...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formální, velmi zdvořilý
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formální, velmi zdvořilý
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Заранее спасибо...
Formální, velmi zdvořilý
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formální, velmi zdvořilý
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formální, velmi zdvořilý
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formální, zdvořilý
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formální, zdvořilý
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formální, zdvořilý
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formální, zdvořilý
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formální, přímý
Caso precise de maiores informações...
Если вам необходимо больше информации...
Formální, přímý
Nós prezamos o seu negócio.
Мы ценим ваш вклад
Formální, přímý
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formální, velmi přímý
Eu espero ter notícias suas em breve.
Надеюсь на скорый ответ
Méně formální, zdvořilý
Cordialmente,
С уважением...
Formální, jméno příjemce neznámé
Atenciosamente,
С уважением...
Formální, velmi používané, příjemce známý
Com elevada estima,
С уважением ваш...
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Lembranças,
С уважением...
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Abraços,
С уважением...
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují