nizozemsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Geachte heer President
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Geachte heer
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Geachte mevrouw
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Geachte heer, mevrouw
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Geachte dames en heren
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A quem possa interessar,
Geachte dames en heren
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Geachte heer Jansen
Formální, příjemce muž, jméno známé
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Beste meneer Jansen
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Beste Jan
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Escrevemos a respeito de...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formální, jménem celé společnosti
Escrevemos em atenção a...
Wij schrijven u in verband met ...
Formální, jménem celé společnosti
Em relação à/ao ...
Met betrekking tot ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Em atenção à/ao...
Ten aanzien van ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Escrevo-lhe para saber sobre...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Escrevo-lhe em nome de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formální při psaní pro někoho jiného
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Zou u het erg vinden om ...
Formální žádost, předběžná
Teria a gentileza de...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formální žádost, předběžná
Eu ficaria muito satisfeito se...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formální žádost, předběžná
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formální žádost, zdvořilá
Nós estamos interessados em obter/receber...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formální žádost, zdvořilá
Devo perguntar-lhe se...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formální žádost, zdvořilá
O senhor poderia recomendar...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formální žádost, přímá
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formální žádost, přímá
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
U wordt dringend verzocht ...
Formální žádost, velice přímá
Nós ficaríamos agradecidos se...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Qual a lista atual de preços de...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formální konkrétní žádost, přímá
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formální dotaz, přímý
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formální dotaz, přímý
É a nossa intenção...
Het is ons oogmerk om ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Lamentamos informar que...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formální, velmi zdvořilý
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formální, velmi zdvořilý
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Bij voorbaat dank.
Formální, velmi zdvořilý
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formální, velmi zdvořilý
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formální, velmi zdvořilý
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formální, zdvořilý
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formální, zdvořilý
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formální, zdvořilý
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formální, zdvořilý
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formální, přímý
Caso precise de maiores informações...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formální, přímý
Nós prezamos o seu negócio.
Wij waarderen u als klant.
Formální, přímý
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formální, velmi přímý
Eu espero ter notícias suas em breve.
Ik hoor graag van u.
Méně formální, zdvořilý
Cordialmente,
Met vriendelijke groet,
Formální, jméno příjemce neznámé
Atenciosamente,
Met vriendelijke groet,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Com elevada estima,
Hoogachtend,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Lembranças,
Met de beste groeten,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Abraços,
Groeten,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují