německy | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A quem possa interessar,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Lieber Herr Schmidt,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Lieber Johann,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Escrevemos a respeito de...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formální, jménem celé společnosti
Escrevemos em atenção a...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formální, jménem celé společnosti
Em relação à/ao ...
Bezug nehmend auf...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Em atenção à/ao...
In Bezug auf...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Escrevo-lhe para saber sobre...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Escrevo-lhe em nome de...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formální při psaní pro někoho jiného
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Formální žádost, předběžná
Teria a gentileza de...
Wären Sie so freundlich...
Formální žádost, předběžná
Eu ficaria muito satisfeito se...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Formální žádost, předběžná
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Formální žádost, velmi zdvořilá
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Formální žádost, zdvořilá
Nós estamos interessados em obter/receber...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Formální žádost, zdvořilá
Devo perguntar-lhe se...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Formální žádost, zdvořilá
O senhor poderia recomendar...
Können Sie ... empfehlen...
Formální žádost, přímá
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Formální žádost, přímá
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Formální žádost, velice přímá
Nós ficaríamos agradecidos se...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Qual a lista atual de preços de...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Formální konkrétní žádost, přímá
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Formální dotaz, přímý
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Formální dotaz, přímý
É a nossa intenção...
Wir beabsichtigen...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Lamentamos informar que...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, velmi zdvořilý
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formální, velmi zdvořilý
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Vielen Dank im Voraus...
Formální, velmi zdvořilý
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, velmi zdvořilý
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formální, velmi zdvořilý
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formální, zdvořilý
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, zdvořilý
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formální, zdvořilý
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formální, zdvořilý
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formální, přímý
Caso precise de maiores informações...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formální, přímý
Nós prezamos o seu negócio.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formální, přímý
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formální, velmi přímý
Eu espero ter notícias suas em breve.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Méně formální, zdvořilý
Cordialmente,
Mit freundlichen Grüßen
Formální, jméno příjemce neznámé
Atenciosamente,
Mit freundlichen Grüßen
Formální, velmi používané, příjemce známý
Com elevada estima,
Hochachtungsvoll
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Lembranças,
Herzliche Grüße
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Abraços,
Grüße
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují