korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Excelentíssimo Sr. Presidente,
친애하는 사장님께,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
관계자님께 드립니다.
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
사모님께 드립니다.
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
관계자님께 드립니다.
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
관계자분들께 드립니다.
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A quem possa interessar,
관계자분께 드립니다.
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
친애하는 김철수님,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
친애하는 최수정님,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
친애하는 김미나님,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
친애하는 신수경님,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
반가운 김미경님,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
반가운 철호씨,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Escrevemos a respeito de...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formální, jménem celé společnosti
Escrevemos em atenção a...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formální, jménem celé společnosti
Em relação à/ao ...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Em atenção à/ao...
....에 대해 말씀드리자면,
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Escrevo-lhe para saber sobre...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Escrevo-lhe em nome de...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formální při psaní pro někoho jiného
Sua empresa foi altamente recomendada por...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Formální žádost, předběžná
Teria a gentileza de...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Formální žádost, předběžná
Eu ficaria muito satisfeito se...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Formální žádost, předběžná
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Formální žádost, velmi zdvořilá
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
....을 보내주시겠습니까?
Formální žádost, zdvořilá
Nós estamos interessados em obter/receber...
....을 받아보고 싶습니다.
Formální žádost, zdvořilá
Devo perguntar-lhe se...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formální žádost, zdvořilá
O senhor poderia recomendar...
...을 추천해주시겠습니까?
Formální žádost, přímá
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
...을 보내주시겠습니까?
Formální žádost, přímá
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
신속히 ...을 하십시오.
Formální žádost, velice přímá
Nós ficaríamos agradecidos se...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Qual a lista atual de preços de...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Formální konkrétní žádost, přímá
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Formální dotaz, přímý
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Formální dotaz, přímý
É a nossa intenção...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Formální prohlášení o záměru, přímé
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Lamentamos informar que...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formální, velmi zdvořilý
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formální, velmi zdvořilý
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formální, velmi zdvořilý
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formální, velmi zdvořilý
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formální, velmi zdvořilý
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formální, zdvořilý
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formální, zdvořilý
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formální, zdvořilý
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formální, zdvořilý
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formální, přímý
Caso precise de maiores informações...
더 많은 정보를 원하시면...
Formální, přímý
Nós prezamos o seu negócio.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formální, přímý
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formální, velmi přímý
Eu espero ter notícias suas em breve.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Méně formální, zdvořilý
Cordialmente,
... 드림,
Formální, jméno příjemce neznámé
Atenciosamente,
... 드림,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Com elevada estima,
... 올림,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Lembranças,
... 보냄,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Abraços,
... 가,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují