esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Estimata sinjoro,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Estimata sinjorino,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Estimataj sinjoroj,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A quem possa interessar,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Estimata sinjoro Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Estimata John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Estimata John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Escrevemos a respeito de...
Ni skribas al vi pri...
Formální, jménem celé společnosti
Escrevemos em atenção a...
Ni skribas en rilato kun...
Formální, jménem celé společnosti
Em relação à/ao ...
Plu al...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Em atenção à/ao...
Kun referenco al...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mi skribas por demandi pri...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Escrevo-lhe em nome de...
Mi skribas al vi nome de...
Formální při psaní pro někoho jiného
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formální žádost, předběžná
Teria a gentileza de...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formální žádost, předběžná
Eu ficaria muito satisfeito se...
Mi estus plej dankema, se...
Formální žádost, předběžná
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formální žádost, velmi zdvořilá
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formální žádost, zdvořilá
Nós estamos interessados em obter/receber...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formální žádost, zdvořilá
Devo perguntar-lhe se...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formální žádost, zdvořilá
O senhor poderia recomendar...
Ĉu vi povas rekomendi...
Formální žádost, přímá
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formální žádost, přímá
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Vi estas urĝe petita al...
Formální žádost, velice přímá
Nós ficaríamos agradecidos se...
Ni estus dankemaj, se...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Qual a lista atual de preços de...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formální konkrétní žádost, přímá
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formální dotaz, přímý
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formální dotaz, přímý
É a nossa intenção...
Ĝi estas nia intenco...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Lamentamos informar que...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formální, velmi zdvořilý
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formální, velmi zdvořilý
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Antaŭdankon…
Formální, velmi zdvořilý
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formální, velmi zdvořilý
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formální, velmi zdvořilý
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formální, zdvořilý
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formální, zdvořilý
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formální, zdvořilý
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formální, zdvořilý
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formální, přímý
Caso precise de maiores informações...
Se vi bezonas pli informon...
Formální, přímý
Nós prezamos o seu negócio.
Ni dankas vian negocon.
Formální, přímý
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formální, velmi přímý
Eu espero ter notícias suas em breve.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Méně formální, zdvořilý
Cordialmente,
Altestime,
Formální, jméno příjemce neznámé
Atenciosamente,
Altestime,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Com elevada estima,
Altestime,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Lembranças,
Ĉion bonan,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Abraços,
Ĉion bonan,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují