čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Excelentíssimo Sr. Presidente,
尊敬的主席先生,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
尊敬的先生,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
尊敬的女士,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
尊敬的先生/女士,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
尊敬的先生们,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A quem possa interessar,
尊敬的收信人,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
尊敬的史密斯先生,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
尊敬的史密斯女士,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
尊敬的史密斯小姐,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
亲爱的约翰 史密斯,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
亲爱的约翰,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Escrevemos a respeito de...
我们因为...给您写信
Formální, jménem celé společnosti
Escrevemos em atenção a...
我们写这封信是因为...
Formální, jménem celé společnosti
Em relação à/ao ...
因贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Em atenção à/ao...
鉴于贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Escrevo-lhe para saber sobre...
我写这封信,想询问关于...的信息
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Escrevo-lhe em nome de...
我代表...给您写信
Formální při psaní pro někoho jiného
Sua empresa foi altamente recomendada por...
...诚挚推荐贵公司
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
请问您是否介意...
Formální žádost, předběžná
Teria a gentileza de...
您是否能够...
Formální žádost, předběžná
Eu ficaria muito satisfeito se...
如果您能...,我将不胜感激
Formální žádost, předběžná
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
如果您能… ,我将非常感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
您能将…发送给我吗
Formální žádost, zdvořilá
Nós estamos interessados em obter/receber...
我们对接受/获得...很有兴趣
Formální žádost, zdvořilá
Devo perguntar-lhe se...
我必须问您是否...
Formální žádost, zdvořilá
O senhor poderia recomendar...
您能推荐...吗?
Formální žádost, přímá
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
您能将...发送给我吗?
Formální žádost, přímá
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
请您尽快按要求将...
Formální žádost, velice přímá
Nós ficaríamos agradecidos se...
如果您能...,我们将不胜感激
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Qual a lista atual de preços de...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formální konkrétní žádost, přímá
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formální dotaz, přímý
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formální dotaz, přímý
É a nossa intenção...
我们的意向是...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Lamentamos informar que...
很抱歉地通知您...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formální, velmi zdvořilý
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formální, velmi zdvořilý
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
提前谢谢您…
Formální, velmi zdvořilý
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formální, velmi zdvořilý
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formální, velmi zdvořilý
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formální, zdvořilý
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formální, zdvořilý
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
我很期待将来有合作的可能性。
Formální, zdvořilý
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formální, zdvořilý
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formální, přímý
Caso precise de maiores informações...
如果您需要更多信息...
Formální, přímý
Nós prezamos o seu negócio.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formální, přímý
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
请联系我,我的电话号码是...
Formální, velmi přímý
Eu espero ter notícias suas em breve.
期待着尽快得到您的回复。
Méně formální, zdvořilý
Cordialmente,
此致
Formální, jméno příjemce neznámé
Atenciosamente,
此致
敬礼
Formální, velmi používané, příjemce známý
Com elevada estima,
肃然至上
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Lembranças,
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Abraços,
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují