česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Vážený pane prezidente,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Vážený pane,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Vážená paní,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Vážený pane/Vážená paní,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Dobrý den,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A quem possa interessar,
Všem zainteresovaným stranám,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Vážený pane Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Vážená slečno Smithová,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Milý Johne Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Milý Johne,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Escrevemos a respeito de...
Obracíme se na vás ohledně...
Formální, jménem celé společnosti
Escrevemos em atenção a...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formální, jménem celé společnosti
Em relação à/ao ...
V návaznosti na...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Em atenção à/ao...
V návaznosti na...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Escrevo-lhe para saber sobre...
Píši vám, abych vás informoval o...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Escrevo-lhe em nome de...
Píši Vám jménem...
Formální při psaní pro někoho jiného
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Vadilo by Vám, kdyby...
Formální žádost, předběžná
Teria a gentileza de...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formální žádost, předběžná
Eu ficaria muito satisfeito se...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formální žádost, předběžná
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formální žádost, velmi zdvořilá
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formální žádost, zdvořilá
Nós estamos interessados em obter/receber...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formální žádost, zdvořilá
Devo perguntar-lhe se...
Musím vás požádat, zda...
Formální žádost, zdvořilá
O senhor poderia recomendar...
Mohl(a) byste doporučit...
Formální žádost, přímá
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formální žádost, přímá
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formální žádost, velice přímá
Nós ficaríamos agradecidos se...
Byli bychom vděční, kdyby...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Qual a lista atual de preços de...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formální konkrétní žádost, přímá
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formální dotaz, přímý
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formální dotaz, přímý
É a nossa intenção...
Naším záměrem je, aby...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Lamentamos informar que...
Je nám líto vás informovat, že...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formální, velmi zdvořilý
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formální, velmi zdvořilý
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Děkuji Vám předem...
Formální, velmi zdvořilý
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formální, velmi zdvořilý
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formální, velmi zdvořilý
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formální, zdvořilý
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formální, zdvořilý
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Těším se na možnou spolupráci.
Formální, zdvořilý
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formální, zdvořilý
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formální, přímý
Caso precise de maiores informações...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formální, přímý
Nós prezamos o seu negócio.
Vážíme si vaší práce.
Formální, přímý
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formální, velmi přímý
Eu espero ter notícias suas em breve.
Těším se na Vaší odpověď.
Méně formální, zdvořilý
Cordialmente,
S pozdravem,
Formální, jméno příjemce neznámé
Atenciosamente,
Se srdečným pozdravem,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Com elevada estima,
S úctou,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Lembranças,
Se srdečným pozdravem,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Abraços,
S pozdravem, / Zdravím,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují