německy | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Szanowny Panie Prezydencie,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Szanowny Panie,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Szanowny Panie,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Szanowny Panie,
Lieber Herr Schmidt,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Drogi Tomaszu,
Lieber Johann,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Piszemy do Państwa w sprawie...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formální, jménem celé společnosti
Piszemy do Państwa w związku z...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formální, jménem celé společnosti
W nawiązaniu do...
Bezug nehmend auf...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Nawiązując do...
In Bezug auf...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formální při psaní pro někoho jiného
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Formální žádost, předběžná
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Wären Sie so freundlich...
Formální žádost, předběžná
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Formální žádost, předběžná
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Formální žádost, zdvořilá
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Formální žádost, zdvořilá
Chciałbym zapytać, czy...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Formální žádost, zdvořilá
Czy mógłby mi Pan polecić...
Können Sie ... empfehlen...
Formální žádost, přímá
Prosiłbym o przesłanie mi...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Formální žádost, přímá
Proszę o pilne...
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Formální žádost, velice přímá
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Formální konkrétní žádost, přímá
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Formální dotaz, přímý
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Formální dotaz, přímý
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Wir beabsichtigen...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Z przykrością informujemy, że...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, velmi zdvořilý
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formální, velmi zdvořilý
Z góry dziękuję...
Vielen Dank im Voraus...
Formální, velmi zdvořilý
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, velmi zdvořilý
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formální, velmi zdvořilý
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formální, zdvořilý
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, zdvořilý
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formální, zdvořilý
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formální, zdvořilý
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formální, přímý
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formální, přímý
Doceniamy Państwa pracę.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formální, přímý
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formální, velmi přímý
Czekam na Pana odpowiedź.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Méně formální, zdvořilý
Z wyrazami szacunku,
Mit freundlichen Grüßen
Formální, jméno příjemce neznámé
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Mit freundlichen Grüßen
Formální, velmi používané, příjemce známý
Z poważaniem,
Hochachtungsvoll
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Pozdrawiam serdecznie,
Herzliche Grüße
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Pozdrawiam,
Grüße
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují