čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Geachte heer President
尊敬的主席先生,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Geachte heer
尊敬的先生,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Geachte mevrouw
尊敬的女士,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Geachte heer, mevrouw
尊敬的先生/女士,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Geachte dames en heren
尊敬的先生们,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Geachte dames en heren
尊敬的收信人,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Geachte heer Jansen
尊敬的史密斯先生,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Beste meneer Jansen
亲爱的约翰 史密斯,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Beste Jan
亲爱的约翰,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
我们因为...给您写信
Formální, jménem celé společnosti
Wij schrijven u in verband met ...
我们写这封信是因为...
Formální, jménem celé společnosti
Met betrekking tot ...
因贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Ten aanzien van ...
鉴于贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Ik schrijf u om na te vragen over ...
我写这封信,想询问关于...的信息
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Ik schrijf u uit naam van ...
我代表...给您写信
Formální při psaní pro někoho jiného
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
...诚挚推荐贵公司
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Zou u het erg vinden om ...
请问您是否介意...
Formální žádost, předběžná
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
您是否能够...
Formální žádost, předběžná
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
如果您能...,我将不胜感激
Formální žádost, předběžná
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
如果您能… ,我将非常感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
您能将…发送给我吗
Formální žádost, zdvořilá
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
我们对接受/获得...很有兴趣
Formální žádost, zdvořilá
Ik zou u willen vragen, of ...
我必须问您是否...
Formální žádost, zdvořilá
Kunt u ... aanbevelen ...
您能推荐...吗?
Formální žádost, přímá
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
您能将...发送给我吗?
Formální žádost, přímá
U wordt dringend verzocht ...
请您尽快按要求将...
Formální žádost, velice přímá
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
如果您能...,我们将不胜感激
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formální konkrétní žádost, přímá
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formální dotaz, přímý
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formální dotaz, přímý
Het is ons oogmerk om ...
我们的意向是...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
很抱歉地通知您...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formální, velmi zdvořilý
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formální, velmi zdvořilý
Bij voorbaat dank.
提前谢谢您…
Formální, velmi zdvořilý
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formální, velmi zdvořilý
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formální, velmi zdvořilý
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formální, zdvořilý
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formální, zdvořilý
Ik verheug mij op de samenwerking.
我很期待将来有合作的可能性。
Formální, zdvořilý
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formální, zdvořilý
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formální, přímý
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
如果您需要更多信息...
Formální, přímý
Wij waarderen u als klant.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formální, přímý
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
请联系我,我的电话号码是...
Formální, velmi přímý
Ik hoor graag van u.
期待着尽快得到您的回复。
Méně formální, zdvořilý
Met vriendelijke groet,
此致
Formální, jméno příjemce neznámé
Met vriendelijke groet,
此致
敬礼
Formální, velmi používané, příjemce známý
Hoogachtend,
肃然至上
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Met de beste groeten,
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Groeten,
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují