česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Geachte heer President
Vážený pane prezidente,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Geachte heer
Vážený pane,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Geachte mevrouw
Vážená paní,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Geachte heer, mevrouw
Vážený pane/Vážená paní,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Geachte dames en heren
Dobrý den,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Geachte dames en heren
Všem zainteresovaným stranám,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Geachte heer Jansen
Vážený pane Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Geachte mevrouw Jansen
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Geachte mevrouw Jansen
Vážená slečno Smithová,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Geachte mevrouw Jansen
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Beste meneer Jansen
Milý Johne Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Beste Jan
Milý Johne,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Obracíme se na vás ohledně...
Formální, jménem celé společnosti
Wij schrijven u in verband met ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formální, jménem celé společnosti
Met betrekking tot ...
V návaznosti na...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Ten aanzien van ...
V návaznosti na...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Píši vám, abych vás informoval o...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Ik schrijf u uit naam van ...
Píši Vám jménem...
Formální při psaní pro někoho jiného
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Zou u het erg vinden om ...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formální žádost, předběžná
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formální žádost, předběžná
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formální žádost, předběžná
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formální žádost, zdvořilá
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formální žádost, zdvořilá
Ik zou u willen vragen, of ...
Musím vás požádat, zda...
Formální žádost, zdvořilá
Kunt u ... aanbevelen ...
Mohl(a) byste doporučit...
Formální žádost, přímá
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formální žádost, přímá
U wordt dringend verzocht ...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formální žádost, velice přímá
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Byli bychom vděční, kdyby...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formální konkrétní žádost, přímá
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formální dotaz, přímý
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formální dotaz, přímý
Het is ons oogmerk om ...
Naším záměrem je, aby...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Je nám líto vás informovat, že...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formální, velmi zdvořilý
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formální, velmi zdvořilý
Bij voorbaat dank.
Děkuji Vám předem...
Formální, velmi zdvořilý
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formální, velmi zdvořilý
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formální, velmi zdvořilý
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formální, zdvořilý
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formální, zdvořilý
Ik verheug mij op de samenwerking.
Těším se na možnou spolupráci.
Formální, zdvořilý
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formální, zdvořilý
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formální, přímý
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formální, přímý
Wij waarderen u als klant.
Vážíme si vaší práce.
Formální, přímý
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formální, velmi přímý
Ik hoor graag van u.
Těším se na Vaší odpověď.
Méně formální, zdvořilý
Met vriendelijke groet,
S pozdravem,
Formální, jméno příjemce neznámé
Met vriendelijke groet,
Se srdečným pozdravem,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Hoogachtend,
S úctou,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Met de beste groeten,
Se srdečným pozdravem,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Groeten,
S pozdravem, / Zdravím,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují