portugalsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Sehr geehrter Herr Präsident,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Sehr geehrte Damen und Herren,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Sehr geehrte Damen und Herren,
A quem possa interessar,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Lieber Herr Schmidt,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Lieber Johann,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Escrevemos a respeito de...
Formální, jménem celé společnosti
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Escrevemos em atenção a...
Formální, jménem celé společnosti
Bezug nehmend auf...
Em relação à/ao ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
In Bezug auf...
Em atenção à/ao...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Escrevo-lhe em nome de...
Formální při psaní pro někoho jiného
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formální žádost, předběžná
Wären Sie so freundlich...
Teria a gentileza de...
Formální žádost, předběžná
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formální žádost, předběžná
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formální žádost, zdvořilá
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formální žádost, zdvořilá
Ich möchte Sie fragen, ob...
Devo perguntar-lhe se...
Formální žádost, zdvořilá
Können Sie ... empfehlen...
O senhor poderia recomendar...
Formální žádost, přímá
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Formální žádost, přímá
Sie werden dringlichst gebeten, ...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formální žádost, velice přímá
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Qual a lista atual de preços de...
Formální konkrétní žádost, přímá
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formální dotaz, přímý
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formální dotaz, přímý
Wir beabsichtigen...
É a nossa intenção...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Lamentamos informar que...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formální, velmi zdvořilý
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formální, velmi zdvořilý
Vielen Dank im Voraus...
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Formální, velmi zdvořilý
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formální, velmi zdvořilý
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formální, velmi zdvořilý
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formální, zdvořilý
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formální, zdvořilý
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Formální, zdvořilý
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formální, zdvořilý
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formální, přímý
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Caso precise de maiores informações...
Formální, přímý
Wir schätzen Sie als Kunde.
Nós prezamos o seu negócio.
Formální, přímý
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formální, velmi přímý
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Eu espero ter notícias suas em breve.
Méně formální, zdvořilý
Mit freundlichen Grüßen
Cordialmente,
Formální, jméno příjemce neznámé
Mit freundlichen Grüßen
Atenciosamente,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Hochachtungsvoll
Com elevada estima,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Herzliche Grüße
Lembranças,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Grüße
Abraços,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují