německy | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Sehr geehrter Herr Präsident,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Lieber Herr Schmidt,
Lieber Herr Schmidt,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Lieber Johann,
Lieber Johann,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formální, jménem celé společnosti
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formální, jménem celé společnosti
Bezug nehmend auf...
Bezug nehmend auf...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
In Bezug auf...
In Bezug auf...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formální při psaní pro někoho jiného
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Formální žádost, předběžná
Wären Sie so freundlich...
Wären Sie so freundlich...
Formální žádost, předběžná
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Formální žádost, předběžná
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Formální žádost, zdvořilá
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Formální žádost, zdvořilá
Ich möchte Sie fragen, ob...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Formální žádost, zdvořilá
Können Sie ... empfehlen...
Können Sie ... empfehlen...
Formální žádost, přímá
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Formální žádost, přímá
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Formální žádost, velice přímá
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Formální konkrétní žádost, přímá
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Formální dotaz, přímý
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Formální dotaz, přímý
Wir beabsichtigen...
Wir beabsichtigen...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, velmi zdvořilý
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formální, velmi zdvořilý
Vielen Dank im Voraus...
Vielen Dank im Voraus...
Formální, velmi zdvořilý
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, velmi zdvořilý
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formální, velmi zdvořilý
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formální, zdvořilý
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, zdvořilý
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formální, zdvořilý
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formální, zdvořilý
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formální, přímý
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formální, přímý
Wir schätzen Sie als Kunde.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formální, přímý
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formální, velmi přímý
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Méně formální, zdvořilý
Mit freundlichen Grüßen
Mit freundlichen Grüßen
Formální, jméno příjemce neznámé
Mit freundlichen Grüßen
Mit freundlichen Grüßen
Formální, velmi používané, příjemce známý
Hochachtungsvoll
Hochachtungsvoll
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Herzliche Grüße
Herzliche Grüße
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Grüße
Grüße
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují