italsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Sehr geehrter Herr Präsident,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Sehr geehrte Damen und Herren,
Gentilissimo,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Gentilissima,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Gentili Signore e Signori,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Alla cortese attenzione di ...,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Sehr geehrte Damen und Herren,
A chi di competenza,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Lieber Herr Schmidt,
Gentilissimo Bianchi,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Lieber Johann,
Gentile Mario,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formální, jménem celé společnosti
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formální, jménem celé společnosti
Bezug nehmend auf...
In riferimento a...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
In Bezug auf...
Per quanto concerne...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
La contatto per conto di...
Formální při psaní pro někoho jiného
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Le dispiacerebbe...
Formální žádost, předběžná
Wären Sie so freundlich...
La contatto per sapere se può...
Formální žádost, předběžná
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Le sarei veramente grata/o se...
Formální žádost, předběžná
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Le sarei riconoscente se volesse...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Potrebbe inviarmi...
Formální žádost, zdvořilá
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formální žádost, zdvořilá
Ich möchte Sie fragen, ob...
Mi trovo a chiederLe di...
Formální žádost, zdvořilá
Können Sie ... empfehlen...
Potrebbe raccomadarmi...
Formální žádost, přímá
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formální žádost, přímá
Sie werden dringlichst gebeten, ...
La invitiamo caldamente a...
Formální žádost, velice přímá
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Le saremmo grati se...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Formální konkrétní žádost, přímá
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formální dotaz, přímý
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formální dotaz, přímý
Wir beabsichtigen...
È nostra intenzione...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Dopo attenta considerazione...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formální, velmi zdvořilý
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formální, velmi zdvořilý
Vielen Dank im Voraus...
RingraziandoLa anticipatamente,
Formální, velmi zdvořilý
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formální, velmi zdvořilý
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formální, velmi zdvořilý
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formální, zdvořilý
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formální, zdvořilý
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formální, zdvořilý
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formální, zdvořilý
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formální, přímý
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formální, přímý
Wir schätzen Sie als Kunde.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formální, přímý
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formální, velmi přímý
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Spero di sentirLa presto.
Méně formální, zdvořilý
Mit freundlichen Grüßen
In fede,
Formální, jméno příjemce neznámé
Mit freundlichen Grüßen
Cordiali saluti
Formální, velmi používané, příjemce známý
Hochachtungsvoll
Cordialmente,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Herzliche Grüße
Saluti
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Grüße
Saluti
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují