francouzsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Sehr geehrter Herr Präsident,
Monsieur le président,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Sehr geehrte Damen und Herren,
Monsieur,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Madame,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Madame, Monsieur,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Madame, Monsieur,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Sehr geehrte Damen und Herren,
Aux principaux concernés,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Monsieur Dupont,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Madame Dupont,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Mademoiselle Dupont,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Madame Dupont,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Lieber Herr Schmidt,
Monsieur Dupont,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Lieber Johann,
Cher Benjamin,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Nous vous écrivons concernant...
Formální, jménem celé společnosti
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Nous vous écrivons au sujet de...
Formální, jménem celé společnosti
Bezug nehmend auf...
Suite à...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
In Bezug auf...
En référence à...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
J'écris afin de me renseigner sur...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Je vous écris de la part de...
Formální při psaní pro někoho jiného
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Votre société fut recommandée par...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formální žádost, předběžná
Wären Sie so freundlich...
Auriez-vous l'amabilité de...
Formální žádost, předběžná
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Je vous saurai gré de...
Formální žádost, předběžná
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Je vous saurai gré de...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formální žádost, zdvořilá
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formální žádost, zdvořilá
Ich möchte Sie fragen, ob...
Je me permets de vous demander si...
Formální žádost, zdvořilá
Können Sie ... empfehlen...
Pourriez-vous recommander...
Formální žádost, přímá
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formální žádost, přímá
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Nous vous prions de...
Formální žádost, velice přímá
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Nous vous serions reconnaissants si...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Quelle est votre liste des prix pour...
Formální konkrétní žádost, přímá
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formální dotaz, přímý
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formální dotaz, přímý
Wir beabsichtigen...
Notre intention est de...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Nous regrettons de vous informer que...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Formální, velmi zdvořilý
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Formální, velmi zdvořilý
Vielen Dank im Voraus...
En vous remerciant par avance...
Formální, velmi zdvořilý
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formální, velmi zdvořilý
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formální, velmi zdvořilý
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Formální, zdvořilý
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Formální, zdvořilý
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Formální, zdvořilý
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Merci pour votre aide.
Formální, zdvořilý
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formální, přímý
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Formální, přímý
Wir schätzen Sie als Kunde.
Merci de votre confiance.
Formální, přímý
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formální, velmi přímý
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Dans l'attente de votre réponse.
Méně formální, zdvořilý
Mit freundlichen Grüßen
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formální, jméno příjemce neznámé
Mit freundlichen Grüßen
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formální, velmi používané, příjemce známý
Hochachtungsvoll
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Herzliche Grüße
Meilleures salutations,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Grüße
Cordialement,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují