esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Sehr geehrter Herr Präsident,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Sehr geehrte Damen und Herren,
Estimata sinjoro,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Estimata sinjorino,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Estimataj sinjoroj,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Sehr geehrte Damen und Herren,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Estimata sinjoro Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Lieber Herr Schmidt,
Estimata John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Lieber Johann,
Estimata John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Ni skribas al vi pri...
Formální, jménem celé společnosti
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Ni skribas en rilato kun...
Formální, jménem celé společnosti
Bezug nehmend auf...
Plu al...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
In Bezug auf...
Kun referenco al...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Mi skribas por demandi pri...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Mi skribas al vi nome de...
Formální při psaní pro někoho jiného
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formální žádost, předběžná
Wären Sie so freundlich...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formální žádost, předběžná
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Mi estus plej dankema, se...
Formální žádost, předběžná
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formální žádost, zdvořilá
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formální žádost, zdvořilá
Ich möchte Sie fragen, ob...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formální žádost, zdvořilá
Können Sie ... empfehlen...
Ĉu vi povas rekomendi...
Formální žádost, přímá
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formální žádost, přímá
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Vi estas urĝe petita al...
Formální žádost, velice přímá
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Ni estus dankemaj, se...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formální konkrétní žádost, přímá
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formální dotaz, přímý
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formální dotaz, přímý
Wir beabsichtigen...
Ĝi estas nia intenco...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formální, velmi zdvořilý
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formální, velmi zdvořilý
Vielen Dank im Voraus...
Antaŭdankon…
Formální, velmi zdvořilý
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formální, velmi zdvořilý
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formální, velmi zdvořilý
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formální, zdvořilý
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formální, zdvořilý
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formální, zdvořilý
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formální, zdvořilý
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formální, přímý
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Se vi bezonas pli informon...
Formální, přímý
Wir schätzen Sie als Kunde.
Ni dankas vian negocon.
Formální, přímý
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formální, velmi přímý
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Méně formální, zdvořilý
Mit freundlichen Grüßen
Altestime,
Formální, jméno příjemce neznámé
Mit freundlichen Grüßen
Altestime,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Hochachtungsvoll
Altestime,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Herzliche Grüße
Ĉion bonan,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Grüße
Ĉion bonan,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují