dánsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Sehr geehrter Herr Präsident,
Kære Hr. Direktør,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Sehr geehrte Damen und Herren,
Kære Hr.,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Kære Fru,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Kære Hr./Fru,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Kære Hr./Fru.,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Sehr geehrte Damen und Herren,
Til hvem det vedkommer,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Kære Hr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Kære Fru. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Kære Frk. Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Kære Fr. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Lieber Herr Schmidt,
Kære John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Lieber Johann,
Kære John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Vi skriver til jer angående...
Formální, jménem celé společnosti
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Vi skriver i forbindelse med...
Formální, jménem celé společnosti
Bezug nehmend auf...
I fortsættelse af...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
In Bezug auf...
I henhold til...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formální při psaní pro někoho jiného
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Vil du have noget imod at...
Formální žádost, předběžná
Wären Sie so freundlich...
Kunne du være så venlig at...
Formální žádost, předběžná
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Formální žádost, předběžná
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Vil du være så venlig at sende mig...
Formální žádost, zdvořilá
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Formální žádost, zdvořilá
Ich möchte Sie fragen, ob...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formální žádost, zdvořilá
Können Sie ... empfehlen...
Kan du anbefale...
Formální žádost, přímá
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Kan du venligst sende mig...
Formální žádost, přímá
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Du er snarest anmodet til at...
Formální žádost, velice přímá
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formální konkrétní žádost, přímá
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formální dotaz, přímý
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Formální dotaz, přímý
Wir beabsichtigen...
Det er vores hensigt at...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formální, velmi zdvořilý
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formální, velmi zdvořilý
Vielen Dank im Voraus...
Tak på forhånd...
Formální, velmi zdvořilý
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formální, velmi zdvořilý
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formální, velmi zdvořilý
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formální, zdvořilý
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formální, zdvořilý
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formální, zdvořilý
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formální, zdvořilý
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formální, přímý
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Hvis du ønsker mere information...
Formální, přímý
Wir schätzen Sie als Kunde.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formální, přímý
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formální, velmi přímý
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Méně formální, zdvořilý
Mit freundlichen Grüßen
Med venlig hilsen
Formální, jméno příjemce neznámé
Mit freundlichen Grüßen
Med venlig hilsen
Formální, velmi používané, příjemce známý
Hochachtungsvoll
Med respekt,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Herzliche Grüße
Med venlig hilsen
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Grüße
Med venlig hilsen
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují