čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Sehr geehrter Herr Präsident,
尊敬的主席先生,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Sehr geehrte Damen und Herren,
尊敬的先生,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
尊敬的女士,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
尊敬的先生/女士,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
尊敬的先生们,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Sehr geehrte Damen und Herren,
尊敬的收信人,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Sehr geehrter Herr Schmidt,
尊敬的史密斯先生,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
尊敬的史密斯女士,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
尊敬的史密斯小姐,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Lieber Herr Schmidt,
亲爱的约翰 史密斯,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Lieber Johann,
亲爱的约翰,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
我们因为...给您写信
Formální, jménem celé společnosti
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
我们写这封信是因为...
Formální, jménem celé společnosti
Bezug nehmend auf...
因贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
In Bezug auf...
鉴于贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
我写这封信,想询问关于...的信息
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
我代表...给您写信
Formální při psaní pro někoho jiného
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
...诚挚推荐贵公司
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
请问您是否介意...
Formální žádost, předběžná
Wären Sie so freundlich...
您是否能够...
Formální žádost, předběžná
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
如果您能...,我将不胜感激
Formální žádost, předběžná
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
如果您能… ,我将非常感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
您能将…发送给我吗
Formální žádost, zdvořilá
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
我们对接受/获得...很有兴趣
Formální žádost, zdvořilá
Ich möchte Sie fragen, ob...
我必须问您是否...
Formální žádost, zdvořilá
Können Sie ... empfehlen...
您能推荐...吗?
Formální žádost, přímá
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
您能将...发送给我吗?
Formální žádost, přímá
Sie werden dringlichst gebeten, ...
请您尽快按要求将...
Formální žádost, velice přímá
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
如果您能...,我们将不胜感激
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formální konkrétní žádost, přímá
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formální dotaz, přímý
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formální dotaz, přímý
Wir beabsichtigen...
我们的意向是...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
我们仔细考虑了您的建议和...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
很抱歉地通知您...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formální, velmi zdvořilý
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formální, velmi zdvořilý
Vielen Dank im Voraus...
提前谢谢您…
Formální, velmi zdvořilý
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formální, velmi zdvořilý
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formální, velmi zdvořilý
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
麻烦您请尽快回复,因为...
Formální, zdvořilý
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formální, zdvořilý
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
我很期待将来有合作的可能性。
Formální, zdvořilý
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formální, zdvořilý
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formální, přímý
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
如果您需要更多信息...
Formální, přímý
Wir schätzen Sie als Kunde.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formální, přímý
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
请联系我,我的电话号码是...
Formální, velmi přímý
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
期待着尽快得到您的回复。
Méně formální, zdvořilý
Mit freundlichen Grüßen
此致
Formální, jméno příjemce neznámé
Mit freundlichen Grüßen
此致
敬礼
Formální, velmi používané, příjemce známý
Hochachtungsvoll
肃然至上
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Herzliche Grüße
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Grüße
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují