česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Sehr geehrter Herr Präsident,
Vážený pane prezidente,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vážený pane,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vážená paní,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vážený pane/Vážená paní,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dobrý den,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Sehr geehrte Damen und Herren,
Všem zainteresovaným stranám,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Vážený pane Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená slečno Smithová,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Lieber Herr Schmidt,
Milý Johne Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Lieber Johann,
Milý Johne,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Obracíme se na vás ohledně...
Formální, jménem celé společnosti
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formální, jménem celé společnosti
Bezug nehmend auf...
V návaznosti na...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
In Bezug auf...
V návaznosti na...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Píši vám, abych vás informoval o...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Píši Vám jménem...
Formální při psaní pro někoho jiného
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formální žádost, předběžná
Wären Sie so freundlich...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formální žádost, předběžná
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formální žádost, předběžná
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formální žádost, zdvořilá
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formální žádost, zdvořilá
Ich möchte Sie fragen, ob...
Musím vás požádat, zda...
Formální žádost, zdvořilá
Können Sie ... empfehlen...
Mohl(a) byste doporučit...
Formální žádost, přímá
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formální žádost, přímá
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formální žádost, velice přímá
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Byli bychom vděční, kdyby...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formální konkrétní žádost, přímá
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formální dotaz, přímý
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formální dotaz, přímý
Wir beabsichtigen...
Naším záměrem je, aby...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Je nám líto vás informovat, že...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formální, velmi zdvořilý
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formální, velmi zdvořilý
Vielen Dank im Voraus...
Děkuji Vám předem...
Formální, velmi zdvořilý
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formální, velmi zdvořilý
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formální, velmi zdvořilý
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formální, zdvořilý
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formální, zdvořilý
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Těším se na možnou spolupráci.
Formální, zdvořilý
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formální, zdvořilý
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formální, přímý
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formální, přímý
Wir schätzen Sie als Kunde.
Vážíme si vaší práce.
Formální, přímý
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formální, velmi přímý
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Těším se na Vaší odpověď.
Méně formální, zdvořilý
Mit freundlichen Grüßen
S pozdravem,
Formální, jméno příjemce neznámé
Mit freundlichen Grüßen
Se srdečným pozdravem,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Hochachtungsvoll
S úctou,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Herzliche Grüße
Se srdečným pozdravem,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Grüße
S pozdravem, / Zdravím,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují