anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Sehr geehrter Herr Präsident,
Dear Mr. President,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dear Sir,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dear Madam,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dear Sir / Madam,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dear Sirs,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Sehr geehrte Damen und Herren,
To whom it may concern,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Dear Mr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Dear Mrs. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Dear Miss Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Dear Ms. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Lieber Herr Schmidt,
Dear John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Lieber Johann,
Dear John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
We are writing to you regarding…
Formální, jménem celé společnosti
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
We are writing in connection with...
Formální, jménem celé společnosti
Bezug nehmend auf...
Further to…
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
In Bezug auf...
With reference to…
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
I am writing to enquire about…
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
I am writing to you on behalf of...
Formální při psaní pro někoho jiného
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Your company was highly recommended by…
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Would you mind if…
Formální žádost, předběžná
Wären Sie so freundlich...
Would you be so kind as to…
Formální žádost, předběžná
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
I would be most obliged if…
Formální žádost, předběžná
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
I would be grateful if you could...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Would you please send me…
Formální žádost, zdvořilá
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
We are interested in obtaining/receiving…
Formální žádost, zdvořilá
Ich möchte Sie fragen, ob...
I must ask you whether...
Formální žádost, zdvořilá
Können Sie ... empfehlen...
Could you recommend…
Formální žádost, přímá
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Would you please send me…
Formální žádost, přímá
Sie werden dringlichst gebeten, ...
You are urgently requested to…
Formální žádost, velice přímá
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
We would be grateful if…
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
What is your current list price for…
Formální konkrétní žádost, přímá
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formální dotaz, přímý
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
We understand from your advertisment that you produce…
Formální dotaz, přímý
Wir beabsichtigen...
It is our intention to…
Formální prohlášení o záměru, přímé
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
We carefully considered your proposal and…
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
We are sorry to inform you that…
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formální, velmi zdvořilý
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formální, velmi zdvořilý
Vielen Dank im Voraus...
Thanking you in advance…
Formální, velmi zdvořilý
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formální, velmi zdvořilý
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formální, velmi zdvořilý
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Please reply as soon as possible because…
Formální, zdvořilý
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formální, zdvořilý
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
I look forward to the possibility of working together.
Formální, zdvořilý
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Thank you for your help in this matter.
Formální, zdvořilý
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
I look forward to discussing this with you.
Formální, přímý
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
If you require more information ...
Formální, přímý
Wir schätzen Sie als Kunde.
We appreciate your business.
Formální, přímý
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formální, velmi přímý
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
I look forward to hearing from you soon.
Méně formální, zdvořilý
Mit freundlichen Grüßen
Yours faithfully,
Formální, jméno příjemce neznámé
Mit freundlichen Grüßen
Yours sincerely,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Hochachtungsvoll
Respectfully yours,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Herzliche Grüße
Kind/Best regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Grüße
Regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují