anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Tisztelt Elnök Úr!
Dear Mr. President,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Tisztelt Uram!
Dear Sir,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Tisztelt Hölgyem!
Dear Madam,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Dear Sir / Madam,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Tisztelt Uraim!
Dear Sirs,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Tisztelt Hölgyem/Uram!
To whom it may concern,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Tisztelt Smith Úr!
Dear Mr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Mrs. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Miss Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Ms. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Kedves Smith John!
Dear John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Kedves John!
Dear John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
We are writing to you regarding…
Formální, jménem celé společnosti
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
We are writing in connection with...
Formální, jménem celé společnosti
Továbbá...
Further to…
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
A ....ajánlásával ....
With reference to…
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Érdeklődnék, hogy ...
I am writing to enquire about…
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
X nevében írok Önnek ...
I am writing to you on behalf of...
Formální při psaní pro někoho jiného
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Your company was highly recommended by…
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Nem bánná, ha ...
Would you mind if…
Formální žádost, předběžná
Lenne olyan szíves, hogy ...
Would you be so kind as to…
Formální žádost, předběžná
Le lennék kötelezve, ha ...
I would be most obliged if…
Formální žádost, předběžná
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formální žádost, velmi zdvořilá
Nagyon hálás lennék, ha ...
I would be grateful if you could...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Would you please send me…
Formální žádost, zdvořilá
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
We are interested in obtaining/receiving…
Formální žádost, zdvořilá
Meg kell kérdeznem, hogy ...
I must ask you whether...
Formální žádost, zdvořilá
Tudna ajánlani ...
Could you recommend…
Formální žádost, přímá
El tudná nekem küldeni a ...
Would you please send me…
Formální žádost, přímá
Kérem, hogy sürgősen ...
You are urgently requested to…
Formální žádost, velice přímá
Hálásak lennék, ha ...
We would be grateful if…
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Mi a jelenlegi ára a ....?
What is your current list price for…
Formální konkrétní žádost, přímá
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formální dotaz, přímý
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
We understand from your advertisment that you produce…
Formální dotaz, přímý
Az a szándékunk, hogy ...
It is our intention to…
Formální prohlášení o záměru, přímé
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
We carefully considered your proposal and…
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Sajnálattal értesítjük, hogy...
We are sorry to inform you that…
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formální, velmi zdvořilý
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formální, velmi zdvořilý
Előre is megköszönve segítségét...
Thanking you in advance…
Formální, velmi zdvořilý
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formální, velmi zdvořilý
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formální, velmi zdvořilý
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Please reply as soon as possible because…
Formální, zdvořilý
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formální, zdvořilý
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
I look forward to the possibility of working together.
Formální, zdvořilý
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Thank you for your help in this matter.
Formální, zdvořilý
Várom, hogy megbeszéljük
I look forward to discussing this with you.
Formální, přímý
Ha több információra van szüksége
If you require more information ...
Formální, přímý
Értékeljük az Önök üzletét
We appreciate your business.
Formální, přímý
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formální, velmi přímý
Várom a mihamarabbi válaszát
I look forward to hearing from you soon.
Méně formální, zdvořilý
Tisztelettel,
Yours faithfully,
Formální, jméno příjemce neznámé
Tisztelettel,
Yours sincerely,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Tisztelettel,
Respectfully yours,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Üdvözlettel,
Kind/Best regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Üdvözlettel,
Regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují